Koncepcia spoločnosti AL-KO

Naše motto „Quality for Life” vyjadruje jedinečnosť kvality výrobkov a služieb spoločnosti AL-KO. Pre spokojnosť našich zákazníkov sú nosnými piliermi komfort, radosť a bezpečnosť. Tento základ sme si vybudovali počas viac ako ôsmych desaťročí tradície spoločnosti.

Usilujeme sa o viac – naším cieľom je zlepšenie kvality života našich zákazníkov, obchodných partnerov a zamestnancov na celom svete. Zlepšovanie si vyžaduje neustály pokrok. Zisťujeme možnosti, aké nám ponúkajú globalizované trhy. Vďaka vysokej miere dynamiky a flexibility sme pripravení rýchlo a spoľahlivo tieto možnosti využiť. To je základom na uskutočňovanie naozajstných inovácií pre „Quality for Life“.