Impressum

Vydavateľ:

AL-KO KOBER Slovakia Spol. S.R.O.
​Horný dvor 2/1514
900 27 Bernolákovo

Slovensko
Fon: (+421)2/4599-4112
Fax: (+421)2/4564-8117
Mail: info@al-ko.sk

www.al-ko.com/sk

Copyright

Spoločnosť AL-KO si vyhradzuje všetky práva na texty, obrázky, grafiky, zvukové súbory a animácie, ktoré boli použité na úpravu internetových stránok. Tieto prvky podliehajú ochrane autorských práv a iných ochranných zákonov. Čiastočne podliehajú prvky použité na úpravu stránok aj autorským právam tretích osôb. Obsah webových stránok spoločnosti AL-KO sa bez súhlasu spoločnosti AL-KO Kober SE nesme kopírovať, rozširovať, meniť alebo sprístupňovať tretím osobám na komerčné účely. Výnimkou sú súbory, ktoré sú na webových stránkach AL-KO výslovne určené na prevzatie a ponúknuté na zverejnenie.

Ochranná značka

Slovné a obrázkové značky na internetových stránkach spoločnosti AL-KO sú z veľkej časti chránené právom na ochranu značky. To platí predovšetkým pre logá, názvy produktov a označenia typov.

Vylúčenie záruky

Všetky internetové stránky spoločnosti AL-KO boli zhotovené s čo najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu sa nemôže spoločnosť AL-KO zaručiť za správnosť a presnosť obsiahnutých informácií. Spoločnosť AL-KO vylučuje akúkoľvek záruku za škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z používania tejto webovej stránky, pokiaľ tieto škody nemožno odvodiť z úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti spoločnosti AL-KO alebo jej pomocníkov pri plnení. Nahrávanie súborov a zadávanie osobných údajov sa uskutočňuje na vlastné nebezpečenstvo používateľa.