Impressum

Izdajatelj:

AL-KO KOBER SE
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz
Naslov: Postfach 1165, 89301 Günzburg

Za vsebino odgovarja:

Uprava: Peter Kaltenstadler (predsednik), Dr. Christian Stehle
Nadzorni svet: Stefan Kober (predsednik)

HRB 15514 - Registergericht Memmingen
IŠ DDV: DE 812839652

Kontakt:
Telefon: + 49 (8221) - 3351 0
Telefaks: + 49 (8221) - 3351 8393
E-pošta: info@al-ko.de

www.al-ko.com

Za vsebino spletnih strani, pripadajočih posameznim poslovnim področjem in ponudnikom storitev, je v skladu s §5 zakona o medijih (TMG) odgovorno tisto podjetje AL-KO, ki je v impresumu navedeno kot pristojno za posamezno poslovno področje.

Splošni zakon o enaki obravnavi (AGG)

Nevtralno poimenovanje oseb - zaradi boljše čitljivosti besedila se odrekamo razlikovanju spolov pri nazivih (npr. sodelavec/-ka; delojemalec/-ka). Če je v nadaljnjem besedilu navedena samo ena od za posamezni spol veljavnih različic, ta navedba v smislu enakopravne obravnave vedno velja za oba spola.
 

Avtorske pravice

AL-KO si pridržuje vse pravice za besedilo, slike, grafike, zvočne datoteke in animacije, ki so uporabljene za oblikovanje spletnih strani. Vsi ti elementi so v največji meri podvrženi zaščiti intelektualne lastnine in drugim zaščitnim zakonom. Za oblikovanje uporabljeni elementi delno spadajo tudi v okvir avtorskih pravic tretjih oseb. Vsebine spletnih strani AL-KO brez dovoljenja družbe AL-KO Kober SE ni dovoljeno kopirati, razširjati, spreminjati ali izročati tretjim osebam v komercialne namene. Izjema so datoteke, ki jih AL-KO na spletnih straneh izrecno namenja za prenos k sebi in za objavljanje.
 

Oznake znamke

​Besedilne in slikovne oznake na spletnih straneh AL-KO so večinoma pravno zaščitene. To velja zlasti za logotipe, imena izdelkov in tipske oznake.

Brez jamstva, izključitev odgovornosti

Vse spletne strani AL-KO smo izdelali z največjo skrbnostjo. Kljub temu AL-KO ne more zagotoviti, da v vsebovanih informacijah ni napak in netočnosti. AL-KO izključuje vsako odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi neposredne ali posredne uporabe teh spletnih strani, če ta ni posledica naklepnega dejanja ali hude malomarnosti s strani podjetja AL-KO ali njegovih podizvajalcev. Prenos datotek k sebi in vnos osebnih podatkov je v odgovornosti uporabnika.
 

Opozorilo

S sodbo je deželno sodišče Hamburg 12. maja 1998 odločilo, da ponudnik spletnih strani z navedbo povezave na druge spletne strani lahko nosi soodgovornost za vsebino povezanih spletnih strani. Temu se je mogoče - po odločitvi deželnega sodišča - izogniti samo, če se ponudnik spletnih strani izrecno distancira od povezanih spletnih strani. Na naših spletnih straneh je uporabljenih veliko povezav do drugih spletnih strani.

Želimo izrecno poudariti, da nimamo nobenega vpliva na vsebino povezanih spletnih strani. Zato se distanciramo od vseh vsebin povezanih spletnih strani in izjavljamo, da te spletne strani niso naša last.

Ta izjava velja za vse povezave in za vse vsebine spletnih strani, na katere vodijo naše povezave.