Príslušenstvo

Naše produktové kategórie

AL-KO

Hochwertige Öle sowie Zubehör für die Spalter.

Power Flex príslušenstvo

Praktické príslušenstvo Power Flex

Energy Flex príslušenstvo

Praktické príslušenstvo Energy Flex

Easy Flex príslušenstvo

Prakrtické príslušenstvo Easy Flex

Filter produktov

14 Produktov

Výmena noža na drviči

Aby sa udržal optimálny výsledok drvenia a aby sa zabránilo poškodeniu stroja, je potrebné v pravidelných intervaloch vymieňať nože.

Tu je výmena noža drviča na príklade nášho najpredávanejšieho Easy Crush MH 2800:

  • 1. Drvič vypnite a odpojte ho od sieťovej prípojky.
  • 2. Uvoľnite zaisťovaciu skrutku (9/1) a zložte hornú časť drviča (9/2).
  • 3. Zložte protiostrie s vodiacim plechom (10/1) po uvoľnení troch matíc M8 (10/4).
  • 4. Uvoľnite a vyberte skrutky so zapustenou hlavou (M8 x 10 (10/2) .
  • 5. Nôž (10/3) vyberte a otočte. Nože vymeňte, ak sú tupé z obidvoch strán.
  • 6. Nôž (10/3) pripevnite skrutkami so zapustenou hlavou M8 x 10 (10/2) a druhý nôž otočte alebo vymeňte.
  • 7. Potom znova nasaďte protiostrie s vodiacim plechom (10/1) a utiahnite matice M8 (10/4).
  • 8. Na záver nasaďte hornú časť drviča a pripevnite ho skrutkami.

Podpora pri kúpe

Ak Vaše otázky k našim produktom nie sú zodpovedané online na našej webstránke, kontaktujte náš zákaznícky servis aj telefonicky na +421 2 45994112 (od pondelka do piatka od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:00).Tu nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu.

Nájdite kvalifikovaného odborného predajcu našich produktov alebo využite širokú sieť našich servisných stredísk na údržbu , starostlivosť či opravu.

Naše katalógy na stiahnutie
Fill out my online form.