Impressum

 

KONTAKT | IMPRESSUM

AL-KO KOBER Slovakia Spol. S.R.O.

Horny dvor 2/1514
900 27 Bernolakovo
Slovensko

Fon: (+421)2/4599-4112
Fax: (+421)2/4564-8117
mail: info@al-ko.sk

PRÁVNE POKYNY: 
Právne upozornenie na ochranu údajov: Všetky osobné údaje zverejňované na internetovej stránke firmy AL-KO KOBER SE sa ukladajú, spracovávajú a prípadne odovzdávajú ďalej v rámci podnikateľskej skupiny AL-KO výlučne kvôli opatrovaniu vašich individuálnych údajov, zasielaniu informácií o produktoch alebo rozširovaniu servisnej ponuky. Firma AL-KO KOBER SE vás ubezpečuje, že so všetkými údajmi zaobchádzame v súlade s platnými predpismi Zákona o ochrane osobných údajov. 

AUTORSKÉ PRÁVA:
Firma AL-KO si vyhradzuje všetky práva na texty, obrázky, grafiky, zvukové súbory a animácie, ktoré boli použité sa vytvorenie jej internetových stránok. Tieto prvky podliehajú v najširšej miere ochrane autorských práv a ustanoveniam iných ochranných zákonov. Čiastočne podliehajú prvky použité na vytvorenie stránkok aj autorským právam tretích osôb. Obsah internetových stránok firmy AL-KO sa nesmie bez povolenia spoločnosti AL-KO Kober SE kopírovať, rozširovať, meniť ani sprístupňovať tretím osobám na komerčné účely. Výnimkou z toho sú súbory, ktoré ponúka firma AL-KO na svojich internetových stránkach vyslovene na stiahnutie a zverejnenie. 

SYMBOLY VÝROBCU: 
Slovné a obrázkové symboly výrobcu na internetových stránkach firmy AL-KO sú väčšinou právne chránené trhovou značkou. Platí to najmä pre logá, názvy produktov a označenia typov. 

ŽIADNA ZÁRUKA, ZRUŠENIE NÁROKU NA ZÁRUKU: 
Internetové stránky firmy AL-KO boli vytvorené s maximálnou svedomitosťou. Napriek tomu nedokáže firma AL-KO ručiť za bezchybnosť a presnosť informácií uverejňovaných na týchto stránkach. Firma AL-KO vylučuje akúkoľvek záruku za škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo používaním tejto 
internetovej stránky, pokiaľ neboli tieto spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou firmy AL-KO alebo jej výkonnými zástupcami. Sťahovanie súborov a zadávanie osobných údajov sa vykonáva na vlastnú zodpovednosť užívateľa. 

UPOZORNENIE:
Rozsudkom z 12. mája 1998 rozhodol Krajinský súd v Hamburgu, že uverejnením odkazu na internetovú stránku zodpovedá alebo spoluzodpovedá subjekt, ktorý odkaz zverejnil, za obsah stránky, ku ktorej poskytol odkaz. Podľa KS sa dá tomu zabrániť iba tak, ak sa firma jasne dištancuje od obsahu týchto stránok. Na našich internetových stránkach je uložených množstvo odkazov na iné internetové stránky. Chceme jasne zdôrazniť skutočnosť, že nemáme v žiadnom prípade vplyv na obsah stránok, ku ktorým sa viažu tieto odkazy. Preto sa dištancujeme od všetkých obsahov týchto stránok a nepovažujeme ich obsah za vlastný. Toto vyhlásenie platí pre všetky odkazy a obsahy stránok, ku ktorým sa viažu naše odkazy.