Varstvo podatkov pri AL-KO

Varstvo podatkov

Naslednja izjava o varstvu podatkov velja za uporabo spletne strani https://www.al-ko.com/shop (v nadaljevanju „spletno mesto“).

Varstvu podatkov pripisujemo velik pomen. Zbiranje in obdelava vaših osebnih podatkov potekata z upoštevanjem veljavnih predpisov, zlasti Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (SUVP). Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo zato, da vam lahko ponudimo zgoraj omenjeni portal. Ta izjava opisuje, kako in v kakšen namen zbiramo in uporabljamo vaše osebne podatke in kakšne možnosti izbire imate vi v povezavi s svojimi osebnimi podatki.
Če uporabite to spletno mesto, soglašate z zbiranjem, uporabo in prenosom svojih podatkov v skladu s to izjavo o varstvu podatkov.

1. Nosilec odgovornosti

Nosilec odgovornosti glede zbiranja, obdelave in uporabe vaših osebnih podatkov v smislu SUVP je:

AL-KO Geräte GmbH
Peter Kaltenstadler, Sergio Tomaciello
Ichenhauser Straße 14
89359 Kötz

Če želite ugovarjati zbiranju, obdelavi ali uporabi svojih podatkov v skladu z določili te izjave o varstvu podatkov, bodisi kot celoti bodisi posameznim dejavnostim, se s svojim ugovorom obrnite na zgoraj navedenega nosilca odgovornosti. To izjavo o varstvu podatkov si lahko kadar koli shranite in jo natisnete.

2. Splošna uporaba spletne strani

2.1 Podatki za dostop

Informacije o vas zbiramo, ko uporabljate to spletno stran. Samodejno zbiramo informacije o vašem obnašanju pri uporabi in vaši interakciji z nami ter zabeležimo podatke o vašem računalniku ali vaši mobilni napravi. Zbiramo, shranimo in uporabljamo podatke o vsakem dostopu do svoje spletne ponudbe (tako imenovane datoteke dogodkov na strežniku). K podatkom za dostop spadajo ime in URL priklicane datoteke, datum in ura klica, količina prenesenih podatkov, sporočilo o uspešnem prenosu (HTTP response code), tip in različica brskalnika, operacijski sistem, referenčni URL (naslov predhodno obiskane spletne strani), IP-naslov in klicani ponudnik.

Te zabeležene podatke, ki jih ne povezujemo z vašo osebo ali s siceršnjim profiliranjem, uporabljamo za statistično ovrednotenje v smislu delovanja, varnosti in optimiranja naše spletne ponudbe, za anonimno beleženje števila obiskovalcev naše spletne strani (traffic) ter obsega in vrste uporabe naše spletne strani in storitev, prav tako tudi za namene obračunavanja, da merimo število klikov, ki jih prejemamo od kooperacijskih partnerjev. Na podlagi teh informacij lahko dajemo na razpolago vsebine, ki se nanašajo na osebe ali lokacije, analiziramo podatke o prometu, iščemo ter odpravljamo napake in izboljšujemo svoje storitve. Pridržujemo si pravico, da zabeležene podatke naknadno preverimo, če zaradi konkretnih indicev obstaja utemeljen sum protipravne uporabe. IP-naslove hranimo določen čas v datotekah dogodkov, če je to potrebno iz varnostnih razlogov ali za opravljanje storitev ali za obračun storitve, npr. kadar vi uporabite katero od naših ponudb. Po prekinitvi postopka naročanja ali po prispetju plačila izbrišemo IP-naslove, če ti tudi iz varnostnih razlogov niso več potrebni. IP-naslove shranimo tudi, če obstaja konkreten sum kaznivega dejanja v povezavi z uporabo našega spletnega mesta. Kot del vašega računa tudi shranimo datum vašega zadnjega obiska (npr. registracijo, prijavo, klikanje povezav itd.).

Poleg tega svojim strankam nudimo možnost zaščite z zavarovanjem pri zavarovalnici Schutzklick (simplesurance GmbH, Hallesches Ufer 60, 10963 Berlin). V okviru tega zavarovanja se pridobljeni IP-naslovi standardno pošljejo družbi Schutzklick. Schutzklick te IP-naslove uporablja za ponudbo zavarovanja v naši spletni trgovini.

2.2 Stik po E-pošti

Če stopite v stik z nami (npr. prek kontaktnega obrazca ali E-pošte), shranimo vaše navedbe za obdelavo poizvedbe in za primer, če pride do s tem povezanih vprašanj. Nadaljnje osebne podatke shranimo in uporabljamo samo, če vi v to privolite ali je to po zakonu dovoljeno brez posebne privolitve.

2.3 Google Analytics

Uporabljamo Google Analytics, storitev za analiziranje uporabe spletnih strani, Google Inc. („Google“). Google Analytics uporablja tako imenovane „piškotke“, besedilne datoteke, ki se shranjujejo na vašem računalniku in omogočajo analizo uporabe spletnega mesta. Informacije, ki jih ustvarijo piškotki, ko obiskovalci uporabljajo to spletno mesto, se praviloma prenesejo na strežnik Google v ZDA, kjer se shranijo.

V primeru aktiviranja IP-anonimizacije na tej spletni strani Google na območju držav članic Evropske unije ali v drugih državah, ki imajo sklenjen sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru, predhodno skrajša vaš IP-naslov. Samo v izjemnih primerih se poln IP-naslov shrani na strežnik Google v ZDA in se tam skrajša. IP-anonimizacija je na tem spletnem mestu aktivna. Po našem naročilu Google te informacije uporablja za ovrednotenje vaše uporabe našega spletnega mesta, da sestavlja poročila o dejavnostih na spletnem mestu in nam zagotavlja nadaljnje z uporabo spletnega mesta in interneta povezane storitve.

V okviru Google Analytics se IP-naslov, ki ga posreduje vaš brskalnik, ne povezuje z drugimi podatki Googla. Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo svojega brskalnika; vendar pa vas opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta v polnem obsegu.

Poleg tega lahko preprečite zbiranje podatkov v povezavi s svojo uporabo spletnega mesta, ki jih ustvarijo piškotki (vključno s svojim IP-naslovom) v družbi Google, in obdelavo teh podatkov v družbi Google, če z naslednje povezave prenesete in namestite razpoložljiv vtičnik za brskalnik: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Druga možnost poleg vtičnika za brskalnik ali znotraj brskalnika na mobilni napravi je, da aktivirate možnost Opt-Out-Cookie, ki nato preprečuje zbiranje podatkov z Google Analytics znotraj tega spletnega mesta (ta Opt-Out-Cookie deluje samo na tem brskalniku in samo za to domeno; če izbrišete piškotke v svojem brskalniku, morate to povezavo ponovno klikniti): Deaktiviranje Google Analytics

2.4. Pravna podlaga in trajanje shranjevanja

Pravna podlaga za obdelavo podatkov v zgoraj navedenih odstavkih je člen 6, odstavek 1, točka (f) SUVP. Naši nameni pri obdelavi podatkov so zlasti zagotavljanje delovanja in varnosti spletne strani, raziskovanje vrste in načina uporabe spletne strani s strani obiskovalcev ter poenostavitev uporabe spletne strani.

Če ni drugače navedeno, shranjujemo osebne podatke samo toliko časa, kot je potrebno za izpolnitev naših namenov.

3. Pravice vas kot osebe, katere se tiče obdelava podatkov

Po veljavni zakonodaji imate različne pravice v smislu svojih osebnih podatkov. Če želite te pravice uveljaviti, pošljite svoj zahtevek po E-pošti ali običajni pošti z navedbo svoje enolične identifikacije na naslov, ki je naveden v odstavku 1 te izjave. V nadaljevanju najdete pregled svojih pravic.

3.1 Pravica do potrditve in informacije

Kadar koli imate pravico, da od nas prejmete potrdilo o tem, ali se vaši osebni podatki obdelujejo. Če se obdelujejo, imate pravico, da od nas dobite brezplačno informacijo o svojih shranjenih osebnih podatkih in kopijo teh podatkov. Poleg tega imate pravico do naslednjih informacij:

1. nameni obdelave;

2. kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo;

3. prejemniki ali kategorije prejemnikov, katerim so bili ali so osebni podatki predloženi, zlasti prejemniki v tretjih državah ali mednarodne organizacije;

4. če je mogoče, trajanje, v katerem so osebni podatki shranjeni, ali, če to ni mogoče, kriteriji za določitev tega trajanja;

5. obstoj pravic do popravljanja ali brisanja vaših osebnih podatkov ali do omejitve obdelave s strani odgovorne osebe ali obstoj pravic ugovora proti tej obdelavi;

6. obstoj pravic do pritožbe pri nadzornem organu;

7. če vaši osebni podatki niso bili pridobljeni od vas, vse razpoložljive informacije o izvoru podatkov;

8. obstoj avtomatiziranega sprejemanja posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov v skladu s členom 22, odstavka 1 in 4 SUVP in – vsaj v teh primerih – sporočilne informacije o vsebovani logiki in dosegu ter pričakovanih učinkov tovrstne obdelave za vas.

Če so osebni podatki posredovani v tretje države ali mednarodnim organizacijam, imate pravico do poučitve o primernih garancijah v skladu s členom 46 SUVP v povezavi s posredovanjem.

3.2 Pravica do popravkov

Imate pravico, da od nas zahtevate takojšnje popravke osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. Ob upoštevanju namembnosti imate pravico do zahtevka za dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov – tudi s pomočjo dopolnilnega pojasnila.

3.3 Pravica do izbrisa („pravica do pozabe“)

Imate pravico, da od nas zahtevate takojšen izbris zadevnih osebnih podatkov in mi smo dolžni osebne podatke takoj izbrisati, če je izpolnjen kateri od naslednjih razlogov:

1. Osebni podatki niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani ali obdelani na ustrezen način.

2. Če prekličete privolitev, na kateri temelji obdelava v skladu s členom 6, odstavek 1 SUVP, točka (a) ali členom 9, odstavek 2, točka (a) SUVP, in ne obstaja druga pravna podlaga za obdelavo podatkov.

3. Če vložite ugovor v skladu s členom 21, odstavek 1 SUVP proti obdelavi in ne obstajajo nobeni prednostni upravičeni razlogi za obdelavo, ali vložite ugovor v skladu s členom 21, odstavek 2 SUVP proti obdelavi.

4. Obdelava osebnih podatkov je nezakonita oz. neupravičena.

5. Brisanje osebnih podatkov je potrebno zaradi izpolnjevanja pravnih obveznosti po pravu Evropske unije ali po pravu države članice, ki smo mu podvrženi.

6. Osebni podatki so bili zbrani v povezavi s ponujanimi storitvami informacijske družbe v skladu s členom 8, odstavek 1 SUVP.

Če smo osebne podatke objavili in smo zavezani k njihovim izbrisom, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov za izvedbo izvedemo primerne ukrepe, tudi tehnične vrste, da osebe, ki so odgovorne za obdelavo osebnih podatkov in ki to obdelavo izvajajo, obvestimo o tem, da ste vi od njih zahtevali izbris vseh povezav do svojih osebnih podatkov ali kopij ali replikacij teh osebnih podatkov.

3.4 Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico, da od nas zahtevate omejitev obdelave, če je izpolnjen kateri od naslednjih pogojev:

1. Vi ugovarjate pravilnosti svojih osebnih podatkov, in sicer v roku, ki nam omogoča preveritev pravilnosti osebnih podatkov.

2. Obdelava je nezakonita in vi zavrnete izbris osebnih podatkov in namesto tega zahtevate omejitev uporabe osebnih podatkov.

3. Če mi osebnih podatkov za namene obdelave več ne potrebujemo, vendar vi potrebujete podatke za uveljavljanje, izvrševanje ali obrambo zakonitih pravic.

4. Če ste vi vložili ugovor proti obdelavi v skladu s členom 21, odstavek 1 SUVP in če še ni ugotovljeno, da prevladujejo upravičeni razlogi našega podjetja proti vam.

3.5 Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico, da prejmete zadevne osebne podatke, ki ste nam jih dali na razpolago v strukturiranem, običajnem formatu, ki omogoča strojno branje, in imate pravico, da te podatke brez našega oviranja posredujete drugim odgovornim osebam,

1. če se obdelava nanaša na privolitev v skladu s členom 6, odstavek 1, točka (a) SUVP ali členom 9, odstavek 2, točka (a) SUVP ali na pogodbo v skladu s členom 6, odstavek 1, točka (b) SUVP in

2. če obdelava poteka s pomočjo avtomatiziranega postopka.

Pri uveljavljanju svoje pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 1 imate pravico zahtevati, da se osebni podatki prenesejo neposredno od nas drugi odgovorni osebi, če je to tehnično mogoče izvesti.

3.6 Pravica do ugovora

Imate pravico, da iz razlogov, ki temeljijo na vaši posebni situaciji, kadar koli vložite ugovor proti obdelavi svojih osebnih podatkov, temelječi na členu 6, odstavek 1, točka (e) ali (f) SUVP; to velja zlasti tudi za profiliranje, ki temelji na teh določilih. Osebnih podatkov več ne obdelujemo, razen če lahko dokažemo nujne, za zaščito potrebne ukrepe za obdelavo podatkov, ki prevladujejo nad vašimi interesi, pravicami in svobodo, ali če obdelava služi uveljavljanju, izvajanju ali obrambi zakonitih pravic.

Če obdelujemo osebne podatke z namenom neposrednega oglaševanja, imate pravico, da kadar koli vložite ugovor proti obdelavi svojih osebnih podatkov za namen tovrstnega oglaševanja; to velja tudi za profiliranje, če je v povezavi s takšnim neposrednim oglaševanjem.

Imate pravico, da iz razlogov, ki temeljijo na vaši posebni situaciji, vložite ugovor proti obdelavi, ki se tiče vas in vaših osebnih podatkov in ki služi v znanstvene, zgodovinsko-raziskovalne ali statistične namene v skladu s členom 89, odstavek 1 SUVP, razen če je obdelava potrebna zaradi izpolnjevanja nalog, ki so v javnem interesu.

3.7 Avtomatizirane odločitve vključno s profiliranjem

Imate pravico, da niste podvrženi odločitvi, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi – vključno s profiliranjem – in ki proti vam uveljavi pravne posledice ali vam na podoben način občutno škoduje.

3.8 Pravica do preklica privolitve glede obdelave podatkov

Imate pravico, da kadar koli prekličete privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov.

3.9 Pravica do pritožbe pri nadzornem organu

Imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici Evropske unije, v kateri je vaše bivališče, vaše delovno mesto ali kraj domnevne kršitve, če ste mnenja, da je obdelava vaših osebnih podatkov protizakonita.

4. Varstvo podatkov

Zelo si prizadevamo za varstvo vaših podatkov v okviru veljavnih zakonov za varstvo podatkov in v okviru tehničnih možnosti.

Vaši osebni podatki se pri nas prenašajo v kodirani obliki. To velja za vaša naročila in tudi za prijave strank. Uporabljamo kodirni sistem SSL (Secure Socket Layer), vendar vas opozarjamo, da prenos podatkov na internetu (npr. pri komunikaciji po E-pošti) lahko ima varnostne pomanjkljivosti. Popolna zaščita podatkov pred posegom tretjih oseb ni mogoča.

Za varovanje vaših podatkov izvajamo tehnične in organizacijske ukrepe, ki jih stalno prilagajamo najnovejšemu stanju tehnike. Poleg tega ne zagotavljamo, da je naša ponudba v določenih časih na razpolago; ni mogoče izključiti motenj, prekinitev in izpadov. Redno izvajamo skrbno varovanje podatkov na svojih uporabljenih strežnikih.

5. Avtomatizirano sprejemanje odločitev

Ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev na podlagi pridobljenih osebnih podatkov.

6. Izročitev podatkov tretjim osebam, ni prenosa podatkov v tujino izven EU

Načelno uporabljamo vaše osebne podatke samo znotraj svojega podjetja. Če in v kolikor vključimo tretje osebe v okviru izpolnjevanja pogodb (npr. ponudnike logističnih storitev) ali za nudenje optimalnega zavarovanja (npr. simplesurance GmbH), jim te osebne podatke posredujemo samo v tolikšnem obsegu, kot je potrebno za ustrezno storitev.

V primeru, če določeni deli obdelave podatkov potekajo pri drugem izvajalcu („pogodbena obdelava“), pogodbenega partnerja zavežemo k temu, da osebne podatke obdeluje samo z upoštevanjem zakonov o varstvu podatkov in zaščite pravic zadevnih oseb. Prenosa podatkov organizacijam ali osebam izven EU razen primerov, opisanih v točki 2.3 te izjave o varstvu podatkov ne izvajamo in ga tudi ne načrtujemo.

7. Pooblaščenec za varstvo podatkov

Če imate vprašanja ali pomisleke glede varstva podatkov, vas prosimo, da se obrnete na pooblaščenca za varstvo podatkov:

AL-KO Geräte GmbH
Datenschutzbeauftragter
Ichenhauser Straße 14
89359 Kötz
datenschutz@alko-garten.de

8. Spletna analiza z Google Analytics

To spletno mesto uporablja Google Analytics, storitev za analizo spleta družbe Google Inc. („Google“). Google Analytics uporablja tako imenovane „piškotke“, besedilne datoteke, ki se shranjujejo na vašem računalniku in omogočajo analizo uporabe spletnega mesta. Informacije o vaši uporabi našega spletnega mesta, ki jih ustvarijo piškotki, se praviloma prenesejo na strežnik Google v ZDA in se tam shranijo. V primeru aktiviranja IP-anonimizacije na tej spletni strani Google na območju držav članic Evropske unije ali v drugih državah, ki imajo sklenjen sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru, predhodno skrajša vaš IP-naslov. Samo v izjemnih primerih se poln IP-naslov shrani na strežnik Google v ZDA in se tam skrajša. Po naročilu upravitelja tega spletnega mesta Google te informacije uporablja za ovrednotenje vaše uporabe spletnega mesta, da sestavi poročila o dejavnostih na spletnem mestu in z namenom, da bi upravitelju spletnega mesta ponudil nove, z uporabo spletnega mesta in interneta povezane storitve. V okviru Google Analytics se IP-naslov, ki ga posreduje vaš brskalnik, ne povezuje z drugimi podatki Google. Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo svojega brskalnika; vendar pa vas opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta v polnem obsegu. Poleg tega lahko preprečite zbiranje podatkov v povezavi s svojo uporabo spletnega mesta, ki jih ustvarijo piškotki (vključno s svojim IP-naslovom) v družbi Google in obdelavo teh podatkov v družbi Google, če z naslednje povezave prenesete in namestite razpoložljiv vtičnik za brskalnik: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Zbiranje podatkov z Google Analytics lahko preprečite tako, da kliknete naslednjo povezavo. Postavi se Opt-Out-Cookie, ki pri obisku tega spletnega mesta odslej preprečuje zbiranje vaših osebnih podatkov.

Podrobnejše informacije o pogojih uporabe in varstvu podatkov najdete v pogojih Google-Analytics oz. pod pregledom Google-Analytics. Obveščamo vas, da je bil na tej spletni strani Google Analytics razširjen z ukazom „gat._anonymizeIp();“ in je s tem zagotovljeno anonimizirano zajemanje IP-naslovov (tako imenovan IP-masking).

9. Uporaba Google Remarketing

Ta spletna stran uporablja funkcijo Rmarketing družbe Google Inc. Funkcija obiskovalcem spletne strani prikazuje na njihovem zanimanju temelječe spletne oglase v oglaševalskem omrežju Google. V brskalniku obiskovalca spletne strani se shrani tako imenovani piškotek, ki omogoča ponovno prepoznavo obiskovalca, ko ta prikliče oglaševalskemu omrežju Google pripadajočo spletno stran. Na teh straneh se obiskovalcu lahko prikazujejo oglasi, ki se nanašajo na vsebine, ki jih je obiskovalec že priklical na tistih spletnih straneh, ki uporabljajo funkcijo Remarketing družbe Google. Po svojih navedbah Google pri tem postopku ne zbira osebnih podatkov. Če funkcije Remarketing družbe Google kljub temu ne želite, jo lahko deaktivirate tako, da opravite ustrezne nastavitve na https://www.google.com/settings/ads. Druga možnost je, da deaktivirate uporabo piškotkov za na svojih zanimanjih temelječe oglaševanje prek pobude za oglaševalsko omrežje s tem, da sledite navodilom na https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

10. Google AdWords

Naša spletna stran uporablja Google-Conversion-Tracking. Če prispete na našo spletno stran preko oglasa, ki ga prikazuje Google, Google AdWords na vašem računalniku shrani piškotek. Piškotek za Conversion-Tracking se postavi, če uporabnik klikne oglas, ki ga prikazuje Google. Ta piškotka izgubita svojo veljavnost po 30 dneh in ne služita za identifikacijo oseb. Če uporabnik obišče določene spletne strani našega spletnega mesta in je piškotek še veljaven, mi in Google zaznamo, da je uporabnik kliknil oglas in je zato prispel na to spletno stran. Vsaka stranka Google-AdWords prejme drugačen piškotek. Piškotkom torej ni mogoče slediti prek spletnih mest strank AdWords. S Conversion-Cookies pridobljene informacije služijo za izdelavo statistike Conversion za stranke AdWords, ki so se odločile za Conversion-Tracking. Stranke so seznanjene s skupnim številom uporabnikov, ki so kliknili njihov oglas in so bili preusmerjeni na eno od spletnih strani, opremljeno s Conversion-Tracking-Tag. Vendar ne dobijo nobene informacije, s katero bi lahko identificirali uporabnika kot osebo.

Če ne želite biti udeleženi pri funkciji Tracking, lahko zavrnete postavitev za to funkcijo potrebnega piškotka – bodisi z nastavitvijo brskalnika, ki na splošno deaktivira avtomatsko shranjevanje piškotkov bodisi nastavite svoj brskalnik tako, da blokira piškotke z domene "googleleadservices.com".

Upoštevajte, da ne smete izbrisati Opt-out-Cookie, če ne želite beleženja merilnih podatkov. Če ste v svojem brskalniku izbrisali vse piškotke, morate ponovno nastaviti Opt-out-Cookie.

11. Izjava o varstvu podatkov za uporabo YouTube

Naša spletna stran uporablja vtičnike za spletno stran YouTube družbe Google. Upravitelj spletnih strani je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA. Če obiščete katero od naših spletnih strani, opremljeno z vtičnikom YouTube, se vzpostavi povezava s strežniki YouTube. Pri tem se strežniku YouTube sporoči, katero od naših spletnih strani ste obiskali. Če ste prijavljeni s svojim računom YouTube, omogočite YouTube, da vaše obnašanje pri brskanju neposredno dodeli vašemu osebnemu profilu. To lahko preprečite tako, da se odjavite s svojega računa YouTube. Nadaljnje informacije o ravnanju z uporabniškimi podatki najdete v izjavi o varstvu podatkov YouTube na naslovu https://policies.google.com/privacy.

12. Uporaba Social Plugins od Facebook in Google+

Na našem spletnem mestu uporabljamo tako imenovane Social Plugins („vtičnike“) za družbeni omrežji Facebook in Google+. Te storitve nudita družbi Facebook Inc. in Google Inc. („ponudnik“). Facebook upravlja družba Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ZDA („Facebook“). Google+ upravlja družba Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA („Google“). Pregled vtičnikov in njihov videz najdete na naslovu: https://developers.facebook.com/plugins oz. https://developers.google.com/+/plugins. Če prikličete katero od naših spletnih strani, ki vsebuje takšen vtičnik, vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki Google ali Facebook. Vsebina vtičnika se od pripadajočega ponudnika posreduje neposredno vašemu brskalniku in se poveže v spletno stran. Z vključitvijo vtičnika prejme ponudnik informacijo, da je vaš brskalnik priklical ustrezno spletno stran našega spletnega mesta, tudi v primeru, če nimate svojega profila pri ustreznem družbenem omrežju ali če v omrežju trenutno niste prijavljeni. To informacijo (vključno z vašim IP-naslovom) vaš brskalnik pošlje neposredno strežniku zadevnega ponudnika v ZDA, kjer se informacija shrani. Če ste prijavljeni na katerem od družbenih omrežij, ponudnik lahko vaš obisk našega spletnega mesta takoj dodeli vašemu profilu na omrežju Facebook oz. Google+. Tudi če upravljate vtičnik npr. tako, da aktivirate gumb „všeč mi je“ ali „+1“, se ustrezna informacija pošlje neposredno na strežnik ponudnika in se tam shrani. Informacije se tudi objavijo na družbenem omrežju in prikažejo se vaši kontaktni podatki. O namenu in obsegu zbiranja podatkov ter o obdelavi in njihovi uporabi s strani ponudnika in o svojih pravicah v zvezi s tem ter o mogočih nastavitvah za zaščito svoje zasebne sfere preberite napotke za varstvo podatkov, ki jih navaja ponudnik.

Napotki glede varstva podatkov družbe Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Napotki glede varstva podatkov družbe Google: https://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html

Če ne želite, da Google ali Facebook dodeli preko našega spletnega mesta zbrane podatke neposredno vašemu profilu na svojem družbenem omrežju, se morate pred obiskom našega spletnega mesta odjaviti iz ustreznega družbenega omrežja. Nalaganje vtičnikov lahko v celoti preprečite tudi z Add-Ons za vaš brskalnik, npr. vtičnik Facebook z „Facebook Blocker“ (https://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

13. Uporaba Facebook Remarketing

To spletno mesto uporablja funkcijo Remarketing „Custom Audiences“ družbe Facebook Inc. („Facebook“). Ta funkcija je namenjena temu, da obiskovalcem naše spletne strani v okviru obiska družbenega omrežja Facebook prikazuje na njihovih zanimanjih temelječe oglase („Facebook-Ads“). V ta namen smo na spletnem mestu implementirali Remarketing-Tag za Facebook. S tem zaznamkom se pri obisku spletne strani vzpostavi neposredna povezava s strežniki Facebook. Pri tem se strežnikom Facebook sporoči, da ste obiskali to spletno mesto in Facebook dodeli to informacijo vašemu osebnemu uporabniškemu računu Facebook. Podrobnejše informacije o uporabi podatkov s strani Facebook in o svojih pravicah v zvezi s tem ter o mogočih nastavitvah za zaščito svoje zasebne sfere preberite v napotkih glede varstva podatkov Facebook na naslovu https://www.facebook.com/about/privacy.

Druga možnost je, da deaktivirate funkcijo Remarketing „Custom Audiences“ na naslovu https://www.facebook.com/settings/?tab=ads. Za to morate biti prijavljeni na Facebook.

Napotki glede varstva podatkov Klarna

Uporaba osebnih podatkov pri izbiri načina plačila Klarna:

Če se odločite za plačilne storitve družbe Klarna, kot sta Klarna Rechnung in Klarna Ratenkauf kot način plačila, privolite, da zaradi izvedbe nakupa in preverjanja identitete ter bonitete zbiramo in posredujemo družbi Klarna potrebne osebne podatke, kot so ime, priimek, naslov, datum rojstva, spol, E-poštni naslov, IP-naslov in telefonska številka ter za izvedbo nakupa potrebne podatke, ki so povezani z vašim naročilom, ter število artiklov, številke artiklov, znesek računa in odstotek davka. Posredovanje podatkov se izvede zato, da Klarna lahko izstavi račun za opravljeni nakup po postopku, ki ste ga izbrali, ter preveri vašo identiteto in boniteto. Pri tem ima Klarna v skladu z zveznim zakonom za varstvo podatkov upravičen interes do posredovanja osebnih podatkov kupca in potrebuje te podatke za namene pridobivanja informacij glede identitete in bonitete pri ustreznih ustanovah. V Nemčiji so te ustrezne ustanove lahko:

| Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
| CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München
| Creditreform Bremen Dahlke KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen
| infoscore Consumer Data GmbH, Carl-Bertelsmann-Strasse 270, 33311 Gütersloh

V okviru odločitve o ustanovitvi, izvajanju ali končanju pogodbenega razmerja Klarna pridobi in uporablja, ne glede na preverjanje naslova, tudi informacije o dosedanjem plačilnem obnašanju kupca in vrednosti o pričakovanem obnašanju v prihodnosti. Izračun teh score-vrednosti, ki ga izvaja Klarna, temelji na znanstveno priznanem matematično-statističnem postopku. V ta namen Klarna uporablja tudi podatke o vašem naslovu. Če se pri tem izračunu izkaže, da nimate kreditne sposobnosti, vas Klarna o tem takoj obvesti.

Preklic uporabe osebnih podatkov v družbi Klarna:

1. Svojo privolitev za uporabo osebnih podatkov v družbi Klarna lahko kadar koli prekličete. Vendar Klarna po potrebi še vedno ima pravico do obdelave, uporabe in posredovanja osebnih podatkov, če je to potrebno za izvedbo pogodbenih plačilnih postopkov v storitvah Klarna, če to zahtevajo predpisi, sodišče ali kateri od oblastnih organov.

2. Seveda lahko kadar koli dobite informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih je shranila družba Klarna. To pravico vam zagotavlja nemški zvezni zavod za varstvo podatkov. Če vi kot kupec to želite ali če želite družbi Klarna sporočiti spremembe svojih shranjenih podatkov, se obrnite na datenschutz@klarna.de.

15. Uporaba WhatsApp

Naše spletno mesto usmerja na storitev „WhatsApp“ za vzpostavitev stika s servisno ekipo AL-KO. Pri tem je mogoče ročno ali s klikom povezave odpreti zunanjo aplikacijo storitve WhatsApp. Upravitelj storitve WhatsApp je WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ZDA. Če uporabljate storitev WhatsApp, se vaši podatki prenesejo na WhatsApp. Če uporaljate WhatsApp, soglašate s pogoji uporabe in varstva podatkov družbe WhatsApp na naslovu https://www.whatsapp.com/legal

16. Informativno besedilo spletnih napotkov glede varstva podatkov oglaševalskega partnerja za Sovendus Sales (ponudba kuponov)

Ponudbe kuponov Sovendus GmbH: Pri izbiri za vas zanimive ponudbe kupona psevdonimiziramo in kodiramo zgoščeno vrednost vašega E-poštnega naslova in vaš IP-naslov ter ju pošljemo na Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (člen 6, odstavek 1, točka (f) SUVP). Psevdonimizirana zgoščena vrednost E-poštnega naslova se uporablja za ugotavljanje morebitne prisotnosti ugovora proti oglaševanju Sovendus (člen 21, odstavek 3, člen 6, odstavek 1, točka (c) SUVP). Sovendus uporablja IP-naslov izključno za namen varstva podatkov in ga praviloma anonimizira po sedmih dneh (člen 6, odstavek 1, točka (f) SUVP). Poleg tega družbi Sovendus v namene obračunavanja posredujemo tudi psevdonimizirano številko naročila, vrednost naročila z valuto, ID seje, kodo kupona in časovni žig (člen 6, odstavek 1, točka (f) SUVP). Če se zanimate za ponudbo kupona pri družbi Sovendus, če k vašemu E-poštnemu naslovu ne obstaja ugovor proti oglaševanju in če kliknete samo na v tem primeru prikazan znak, družbi Sovendus v kodirani obliki pošljemo vaš nagovor, ime in E-poštni naslov zaradi priprave kupona (člen 6, odstavek 1, točka (b), (f) SUVP).

Nadaljnje informacije glede obdelave vaših podatkov v družbi Sovendus poiščite v spletnih napotkih glede varstva podatkov na naslovu www.sovendus.de/datenschutz.

17. Informativno besedilo spletnih napotkov glede varstva podatkov oglaševalskega partnerja za Outbrain (Native Ads in Remarketing)

To spletno mesto uporablja tehnologijo Outbrain Inc. („Outbrain“, 39 W 13th Street New York, NY 10011 ZDA). Ta omogoča, da na spletnih mestih naših partnerjev z oglasi ciljno nagovarjamo tiste uporabnike interneta, ki so se že zanimali za naše ponudbe oz. so pridobili podatke o njih. Tehnologija je odvisna od na piškotkih temelječe analize obnašanja uporabnikov. To oglaševanje se pojavlja samo na spletnih mestih Outbrain, bodisi na oglaševalskih površinah Outbrain Engage bodisi na omrežju Outbrain Extended. Če ne želite, da se vam prikazujejo na svojih zanimanjih temelječi oglasi, to funkcijo lahko deaktivirate na naslovu: https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting

18. Uporaba Google Maps

Naše spletno mesto uporablja kartografsko storitev Google Maps družbe Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA („Google“). Da bi bilo mogoče vključiti in v vašem spletnem brskalniku prikazati kartografski material Google, ki ga uporabljamo, mora vaš brskalnik pri klicu kontaktne strani vzpostaviti povezavo s strežnikom Google, ki tudi lahko je v ZDA. V primeru, če se osebni podatki prenesejo v ZDA, je Google podvržen EU-US Privacy Shield. Google pri tem prejme informacijo, da je bila z IP-naslova vaše naprave priklicana kontaktna stran našega spletnega mesta. Pravna podlaga je člen 6, odstavek 1 S. 1, točka (f) SUVP, ki temelji na našem upravičenem interesu do povezave kartografske storitve z vzpostavitvijo stika.

Če na našem spletnem mestu prikličete kartografsko storitev Google in ste pri tem prijavljeni v svojem profilu Google, lahko Google ta dogodek tudi poveže z vašim profilom Google. Če dodelitve k svojemu profilu Google ne želite, se morate pred klicem naše kontaktne strani odjaviti s svojega računa Google. Google shrani vaše podatke in jih uporablja v namene oglaševanja, raziskave trga in poosebljenega prikazovanja Google Maps. Proti temu zbiranju podatkov lahko pri družbi Google ugovarjate.

Nadaljnje informacije o tem najdete v izjavi o varstvu podatkov Google in dodatnih pogojih uporabe Google Maps.

19. Uporaba Re-Targeting Criteo

Naša spletna stran uporablja piškotke / oglaševalske ID-je za namene oglaševanja. S tem na spletnih straneh naših partnerjev, v aplikacijah in E-sporočilih lahko prikazujemo svoje oglase obiskovalcem, ki se zanimajo za naše izdelke. Tehnologije Re-targeting uporabljajo piškotke ali oglaševalske ID-je in prikazujejo oglase v odvisnosti od vašega dosedanjega obnašanja pri iskanju. Če želite odkloniti to na interesih temelječe oglaševanje, obiščite naslednje spletne strani:
https://www.networkadvertising.org/choices
https://www.youronlinechoices.com

Informacije kot npr. tehnične karakteristike iz vaše informacije pri prijavi na našo spletno stran ali naš CRM-sistem lahko izmenjujemo z zanesljivimi oglaševalskimi partnerji. S tem lahko povežemo vaše naprave in/ali okolja in vam ponudimo brezhibno uporabniško izkušnjo z napravami in okolji, ki jih uporabljate. Nadaljnje podrobnosti k tem možnostim povezav poiščite v direktivi za varstvo podatkov, ki jo najdete v zgoraj navedenih platformah ali naknadnih pojasnilih.

Politika varstva podatkov Criteo: https://www.criteo.com/privacy

Shranjevanje pri Criteo poteka na podlagi člena 6, odstavek 1, točka (f) SUVP. AL-KO Geräte GmbH ima upravičen interes, da uporabniku prikazuje njemu prilagojene informacije. Pred ozadjem za uporabnika pomembnega oglaševanja.

20. Uporaba Doubleclick by Google

Naše spletno mesto uporablja DoubleClick by Google, storitev družbe Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA („Google“). DoubleClick uporablja piškotke in druge tehnologije, da vam lahko prikazuje za vas relevantne oglase. Uporaba DoubleClick družbi Google in njenim oglaševalnim partnerjem omogoča vključevanje oglasov na osnovi predhodnih obiskov na našem ali drugih spletnih mestih. V povezavi s tem nastale podatke Google lahko pošlje v ovrednotenje na strežnik v ZDA in jih tam shrani. V primeru, če se osebni podatki prenesejo v ZDA, je Google podvržen EU-US Privacy Shield. https://www.privacyshield.gov/welcome

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo svojega brskalnika (kot je opisano zgoraj); vendar pa vas opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta v polnem obsegu. Poleg tega lahko preprečite zbiranje podatkov v povezavi s svojo uporabo spletnega mesta, ki jih ustvarijo piškotki, v družbi Google in obdelavo teh podatkov v družbi Google, če z naslednje povezave prenesete in v brskalnik namestite vtičnik za deaktiviranje DoubleClick. Druga možnost poleg vtičnika za brskalnik ali znotraj brskalnikov na mobilnih napravah je, da v nastavitvah Google za spletne strani deaktivirate ukazni gumb „poosebljeno oglaševanje“. V tem primeru Google prikazuje samo še splošno oglaševanje, ki ne temelji na informacijah, ki so jih zbrali o vas. Podrobnejše informacije o tem najdete v izjavi o varstvu podatkov Google. https://policies.google.com/privacy

Shranjevanje v Google DoubleClick se izvaja na osnovi člena 6, odstavek 1, točka (f) SUVP. AL-KO Geräte GmbH ima upravičen interes, da uporabniku prikazuje njemu prilagojene informacije. Pred ozadjem za uporabnika pomembnega oglaševanja.

21. Bing Ads

Naša spletna stran uporablja Bing Ads, storitev družbe Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ZDA („Microsoft“). Microsoft uporablja piškotke in podobne tehnologije, da vam lahko prikazuje za vas relevantne oglase. Uporaba teh tehnologij družbi Microsoft in njenim oglaševalnim partnerjem omogoča vključevanje oglasov na osnovi predhodnih obiskov na našem ali drugih spletnih mestih. V povezavi s tem nastale podatke Microsoft lahko pošlje v ovrednotenje na strežnik v ZDA in jih tam shrani. V primeru, če se osebni podatki prenesejo v ZDA, je Microsoft podvržen EU-US Privacy Shield. www.privacyshield.gov/welcome

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo svojega brskalnika (kot je opisano zgoraj); vendar pa vas opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta v polnem obsegu. Poleg tega lahko preprečite zbiranje podatkov v povezavi s svojo uporabo spletnega mesta, ki jih ustvarijo piškotki, v družbi Microsoft in obdelavo teh podatkov v družbi Microsoft tako, da deaktivirate prikaz poosebljenih prikazov na spletni strani Microsoft za ugovore. https://advertise.bingads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/personalisierte-anzeigen

22. Paypal

Osebne podatke, ki jih zbiramo, v okviru izvajanja pogodbe posredujemo transportnim podjetjem, ki izvajajo dobavo, če je to potrebno zaradi dobave blaga. Posredujemo izključno podatke, ki so potrebni za dostavo.

Pri plačilu s PayPal, kreditno kartico prek PayPal, bremepisom prek PayPal ali – če obstaja možnost – “nakup na račun” prek PayPal posredujemo vaše podatke glede plačila v okviru izvedbe plačila družbi PayPal (Evropa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (v nadaljevanju “PayPal”). PayPal si za plačilne metode kreditna kartica prek PayPal, bremepis prek PayPal ali – če obstaja možnost – “nakup na račun” prek PayPal pridržuje pravico do pridobitve bonitetne ocene. PayPal uporablja rezultat bonitetne ocene v povezavi s statistično verjetnostjo izpada plačila za namene odločanja o razpoložljivosti posamezne plačilne metode. Informacija o boniteti lahko vsebuje vrednost verjetnosti (tako imenovane score-vrednosti). Če se score-vrednosti pojavljajo v rezultatu bonitetne ocene, imajo svojo podlago v znanstveno priznanem matematično-statističnem postopku. V izračunu score-vrednosti se med drugim upoštevajo podatki o naslovu. Tej obdelavi svojih podatkov lahko kadar koli ugovarjate z obvestilom za PayPal. Vendar pa ostane PayPal morda še naprej upravičen, da vaše osebne podatke obdeluje, če je to potrebno za izvedbo pogodbenih plačilnih postopkov. Nadaljnje informacije glede varstva podatkov, med drugim o uporabljenih delih informacij, poiščite v izjavi o varstvu podatkov PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

23. Wufoo

Pri uporabi kontaktnih obrazcev se zbirajo in obdelujejo vaš E-poštni naslov, vaši kontaktni podatki, podatki o poklicnem položaju ter vaših željah. Podatki se zberejo s pomočjo obrazca za storitev Wufoo. Pri tem se obdelajo in shranijo podatki, ki jih vi vnesete v kontaktni obrazec. K vsebini lahko spadajo, v odvisnosti od posameznega kontaktnega obrazca, naslednje: podjetje, ime, E-poštni naslov, telefonska številka, prednostni dobavitelj, številka računa, podrobnosti o kreditni kartici, informacije o izdelkih in druga lahko razumljiva polja z individualnimi vprašanji. Vsebina se obdela in shrani šele, ko odpošljete obrazec. Na tem naslovu najdete podrobnejše informacije o izjavi o varstvu podatkov Wufoo: https://www.wufoo.com/privacy/

24. Družbeni mediji

S svojo spletno stranjo smo zastopani v družbenih medijih, da ohranjamo stik s svojimi strankami in jih seznanjamo z novostmi v svojem podjetju.

Izjavljamo, da pri tem lahko obdelujemo podatke uporabnikov, ki so izven okvira Evropske unije. Zaradi tega lahko pride do nevarnosti za uporabnike, ker npr. lahko pride do težav pri uveljavljanju pravic uporabnika. Glede na ponudnike iz ZDA, ki so certificirani v okviru Privacy-Shield, izjavljamo, da so ti dolžni upoštevati standarde za varstvo podatkov Evrospke unije.

Nadalje se podatki o uporabnikih praviloma uporabljajo za namene tržnih raziskav in oglaševanja. Tako je npr. iz obnašanja uporabnikov in pri tem ugotovljenih interesov mogoče izdelati profile uporabnikov. Profile uporabnikov je mogoče uporabiti npr. za omogočenje prikaza oglasov znotraj ali zunaj platform, ki domnevno ustrezajo zanimanju uporabnika. V te namene se praviloma shranjujejo piškotki na uporabnikovem računalniku, v katerih so shranjeni podatki o obnašanju in zanimanju uporabnika. Poleg tega so v profilih uporabnikov lahko shranjeni tudi od uporabnika neodvisni podatki o uporabljenih napravah (zlasti če so uporabniki člani pripadajoče platforme in so pri tej platformi prijavljeni).

Uporaba osebnih podatkov uporabnikov poteka na osnovi naših upravičenih interesov do učinkovite informacije o uporabnikih in komunikaciji z uporabniki v skladu s členom 6, odstavek 1, točka (f) SUVP. Če uporabniki od posameznega ponudnika prejmejo prošnjo za privolitev za obdelavo podatkov (to pomeni, da svoje strinjanje potrdijo npr. s klikom kontrolnega kvadratka ali aktiviranjem ukaznega gumba), je pravna podlaga za obdelavo podatkov člen 6, odstavek 1, točka (a), člen 7 SUVP.

Za podrobnejši prikaz zadevnih obdelav podatkov in možnosti ugovarjanja (Opt-Out) vas usmerjamo na povezave do navedb, ki jih dajejo ponudniki.

Tudi v primeru iskanja informacij in uveljavljanju pravic uporabnikov vam sporočamo, da uveljavljanje najučinkoviteje poteka pri samih ponudnikih. Samo ponudniki imajo dostop do podatkov in uporabnikov ter lahko uvedejo neposredne in ustrezne ukrepe ter dajejo informacije. Če kljub temu potrebujete pomoč, se lahko obrnete na nas.

- Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – Izjava o varstvu podatkov: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads in https://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

- Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Izjava o varstvu podatkov: https://www.policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://www.adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

- Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland) – Izjava o varstvu podatkov/ Opt-Out: https://www.privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

25. Schutzklick

V svojem postopku naročanja vam nudimo opcijska, za posamezne primere veljavna zavarovanja našega kooperacijskega partnerja Schutzklick (družba simplesurance GmbH, Am Karlsbad 16, D-10785 Berlin). Za namene izpolnjevanja pogodbe in nudenja zavarovanja v primeru koriščenja opcijskega zavarovanja zgoraj omenjenemu ponudniku storitev posredujemo osebne podatke iz postopka naročanja. Pri tem gre za vaš E-poštni naslov in nadaljnje informacije, ki se nanašajo na izdelek (serijska številka in zavarovalna tarifa). S tem vas ločeno seznanjamo v procesu naročanja. Schutzklick prejme vaše podatke samo v namene izpolnjevanja pogodbe. Pri nakupu zaščitnega pisma (Schutzbrief) posebej potrdite, da ste seznanjeni s PIB in AVB. Znesek se zaračuna posebej. Posredovanje podatkov se izvede samo s privolitvijo zadevne osebe. Pravna podlaga za posredovanje podatkov je člen 6, odstavek 1, točka (a) SUVP. Pogoje uporabe in napotke glede varstva podatkov najdete na naslovu https://www.schutzklick.de/privacy oz. https://www.schutzklick.de/bundles/sisuinsurance/pdf/pib_allianzgl_refurbished.pdf.

26. Mandrill

Pošiljanje sistemskih sporočil poteka s storitvijo "Mandrill", ki je platforma za elektronsko pošto "MailChimp", in jo izvaja ponudnik iz ZDA Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Določila o varstvu podatkov v zvezi s storitvijo Mandrill najdete tukaj: https://mailchimp.com/legal/privacy

 

27. MailChimp

Pošiljanje sporočil o novostih poteka z "MailChimp", ki je platforma za pošiljanje sporočil o novostih ponudnika iz ZDA Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

E-poštni naslovi prejemnikov naših sporočil o novostih in tudi drugi, v okviru tega obvestila opisani podatki, so shranjeni na strežnikih MailChimp v ZDA. MailChimp uporablja te informacije za pošiljanje in ovrednotenje sporočil o novostih po naši pogodbi. Poleg tega MailChimp po svojih informacijah te podatke lahko uporablja za izboljševanje svojih lastnih storitev, npr. za tehnično optimizacijo pošiljanja in predstavitve sporočil o novostih ali v komercialne namene z namenom, da bi ugotovili, iz katerih držav so prejemniki. Vendar pa MailChimp prejemnikom naših sporočil o novostih ne pošilja svojih lastnih sporočil in podatkov o prejemnikih ne izroča tretjim osebam.

Določila o varstvu podatkov pri MailChimp najdete tukaj: https://mailchimp.com/legal/privacy

Statistično ovrednotenje in analize:
Sporočila o novostih vsebujejo tako imenovan "web-beacon", to je datoteka v velikosti ene slikovne točke, ki se pri odprtju sporočila o novostih prenese s strežnika MailChimp. V okviru tega prenosa se najprej zberejo tehnične informacije, npr. informacije o spletnem brskalniku in vašem sistemu, vaš IP-naslov in ura prenosa. Te informacije se uporabljajo za tehnične izboljšave storitev na osnovi tehničnih podatkov ali ciljnih skupin in njihovega obnašanja pri branju na podlagi kraja prenosa (ki ga je mogoče določiti s pomočjo IP-naslova) ali časa dostopa.
K statističnemu ovrednotenju spada tudi ugotovitev, ali je prejemnik odprl sporočilo o novostih, kdaj ga je odprl in katere povezave je kliknil. Te informacije je iz tehničnih razlogov sicer mogoče pripisati posameznim prejemnikom sporočil o novostih. Vendar si niti mi niti platforma MailChimp ne prizadevamo, da bi opazovali posamezne uporabnike. Ovrednotenja nam v prvi vrsti služijo za to, da prepoznavamo bralne navade svojih prejemnikov sporočil o novostih in jim prilagajamo ter pošiljamo vsebine ustrezno njihovim interesom.

Naša praksa za varstvo podatkov je usklajena z EU-uredbo o varstvu podatkov (EU-SUVP), nemškim zveznim zakonom za varstvo podatkov (BDSG) in zakonom o komunikacijskih medijih (TMG).