Upravljavec spletne trgovine AL-KO in odgovorni subjekt za vsebino spletnih strani za področje „Gardentech“ ter delodajalec v skladu s § 5 Telemediengesetz (TMG):

AGG
"Nevtralno poimenovanje spolov – zaradi boljše čitljivosti v navedbah ne navajamo posameznih spolov in se odrekamo razlikovanju spolov (npr. sodelavec/ka; delodajalec/ ka). Če je v nadaljevanju besedila uporabljena samo ena od obeh za posamezen spol veljavnih navedb, ta v skladu z enakopravnostjo spolov velja za oba spola."

Avtorske pravice
"AL-KO si pridržuje vse pravice za besedilo, slike, grafike, zvočne datoteke in animacije, ki so uporabljene za oblikovanje spletnih strani. Ti elementi so predmet najširše zaščite po zakonu o avtorskih pravicah in drugih zakonih. Za oblikovanje uporabljeni elementi delno spadajo tudi v okvir avtorskih pravic tretjih oseb. Vsebine spletnih strani AL-KO brez dovoljenja družbe AL-KO Kober SE ni dovoljeno kopirati, razširjati, spreminjati ali izročati tretjim osebam v komercialne namene. Izjema so datoteke, ki jih AL-KO na spletnih straneh izrecno namenja za prenos k sebi in za objavljanje."

Oznake znamk
"​Besedilne in slikovne oznake na spletnih straneh AL-KO so večinoma pravno zaščitene. To velja zlasti za logotipe, imena izdelkov in tipske oznake."

Brez jamstva, izključitev odgovornosti
"Vse spletne strani AL-KO smo izdelali z največjo skrbnostjo. Kljub temu AL-KO ne more zagotoviti, da v vsebovanih informacijah ni napak in netočnosti. AL-KO izključuje vsako odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi neposredne ali posredne uporabe teh spletnih strani, če ta ni posledica naklepnega dejanja ali hude malomarnosti s strani podjetja AL-KO ali njegovih podizvajalcev. Prenos datotek k sebi in vnos osebnih podatkov je v odgovornosti uporabnika."

Opozorilo
S sodbo je deželno sodišče Hamburg 12. maja 1998 odločilo, da ponudnik spletnih strani z navedbo povezave na druge spletne strani lahko nosi soodgovornost za vsebino povezanih spletnih strani. Temu se je mogoče - po odločitvi deželnega sodišča - izogniti samo, če se ponudnik spletnih strani izrecno distancira od povezanih spletnih strani. Na naših spletnih straneh je uporabljenih veliko povezav do drugih spletnih strani.

"Želimo izrecno poudariti, da nimamo nobenega vpliva na vsebino povezanih spletnih strani. Zato se distanciramo od vseh vsebin povezanih spletnih strani in izjavljamo, da te spletne strani niso naša last."

Ta izjava velja za vse povezave in za vse vsebine spletnih strani, na katere vodijo naše povezave.