Återkallelse av produkt

Bäste kund,
som du har kunnat läsa i vårt pressmeddelande så ber vi om din hjälp vid återkallelsen av gräsklipparen AL-KO Akku "Comfort 38.4 Li".

Om du äger en av de berörda maskinerna ombeds du att registrera dig via nedanstående formulär. Du kommer då automatiskt att via e-post motta instruktioner om hur reparationen kan genomföras så snart som möjligt. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig på vår hjälplinje tel. +46 3157 3580 (måndag till torsdag kl. 9.00 till 15.00, Fredag kl. 9:00 - 13:00).
Vi beklagar de eventuella olägenheter som detta kan orsaka för dig.

Fill out my online form.

FAQs

Fram till nu har det inte hänt något, men vi anser inte att det är tillfredsställande nog för vårt företag. Vi vill kunna garantera att produkten är 100 % säker. Därför genomför vi återkallelsen.

Det kan uppstå 3 typer av fel:

  1. Motorn startar inte och gräsklipparen kan därför inte längre användas.
  2. Motorn fortsätter att gå även om man har släppt taget om säkerhetsbygeln, motorn stannar först när säkerhetsnyckel eller batteri avlägsnas.
  3. Motorn startar redan när man ansluter batteriet eller vrider på säkerhetsnyckeln, utan att säkerhetsbygeln aktiveras i enlighet med normalt förfarande.

Vår kvalitetskontroll upptäckte det första defekta kretskortet i juni 2015. Efterföljande kontroller har dock inte visat på ytterligare problem. Efter den första kontakten från en återförsäljare sattes omgående interna tester och undersökningar igång, genom vilka vi hittade den tekniska orsaken till felet och upptäckte ytterligare situationer som kunde utgöra en säkerhetsrisk. Kontroller som tidigare utförts hos en extern myndighet visade inga tecken på liknande elektroniska eller tekniska resultat. Vi har kunnat spåra denna defekt, som påverkar säkerhetsbygeln, på totalt 3,9 % av aktuella produkter. Därför satte vi omgående igång processen att återkalla dessa produkter.

Alla gräsklippare är försedda med en märkplåt där bland annat maskinens namn och artikelnummer finns angivna. De artikelnummer som berörs av återkallelsen är 113124 och 113125.

Felet på maskinen orsakas av tekniken som styr motorn. För att gräsklipparen ska bli funktionsduglig och 100 % säker räcker det att endast byta ut kretskortet, det är inte nödvändigt att byta ut hela gräsklipparen. Byte av kretskort kan ske hos en AL-KO återförsäljare eller på vår AL-KO verkstad centralt. När kretskortet är utbytt fungerar gräsklipparen felfritt och kan utan problem användas igen.

Denna säkerhetssåtgärd har ingen tidsbegränsning, reparationerna kommer att genomföras så länge som våra kunder behöver det. För din egen skull är det dock bäst att du kontaktar oss så snart som möjligt då du av säkerhetsmässiga skäl inte kan använda din gräsklippare innan problemet har åtgärdats.

Som tillverkare har vi rätt att åtgärda felet om vi kan. Genom att justera kretskortet åtgärdas felet i sin helhet och din gräsklippare fungerar felfritt igen.

För närvarande håller vår leverantör på att tillverka de nya kretskort som uppfyller alla säkerhetsmässiga krav. Vi räknar med att kunna förse alla maskiner med nya kretskort tidigast i december 2015. Som tur är växer inte gräset så mycket under den period som reparationerna ska utföras och själva reparationen tar bara några minuter.
Om du trots allt behöver en ersättningsklippare under tiden som din egen repareras kan vi säkert hitta en lösning om du kontaktar vår kundtjänst.

Du kan välja om reparationen ska utföras av en auktoriserad AL-KO Samarbetspartner i ditt lokalområde (se återförsäljarlista) eller om vi ska hämta gräsklipparen hos dig via transportör, reparera produkten på vår verkstad centralt och sedan skicka tillbaka gräsklipparen till dig efter reparation. Oavsett vilket alternativ du väljer hjälper vi dig gärna att hitta den enklaste lösningen för just dig.

Gräsklipparen får under inga omständigheter användas i nuvarande skick eftersom felet när som helst kan utgöra en säkerhetsrisk. Vi ber därför alla som äger en 38.4 Li gräsklippare att inte längre använda den och att istället kontakta AL-KO så snart som möjligt.

Eftersom felet uteslutande orsakas av kretskortet ber vi dig att returnera gräsklipparen utan batteri och uppsamlare. Om du fortfarande har kvar originalemballaget ber vi dig att använda det vid returen. Om du skickar med batteriet måste du utan undantag se till så att paketet förses med en etikett gällande farligt gods. Etiketten gällande farligt gods finns att ladda ner på vår hemsida.

Motorns prestanda i högt gräs förbättras avsevärt.

Nej. Av juridiska skäl måste reparationen utföras av AL-KO eller av en auktoriserad verkstad.