Vård av träd/häckar

Vårt tips

Vi har trädgårdsutrustning som passar många olika typer av trädgårdar och krav. Vi presenterar kortfattat våra mest populära.

Motorsågar:
Våra starka kompaktsågar från solo by AL-KO 643 IP imponerar med sitt utmärkta vikteffektförhållande. Många detaljer gör dessa till ett allsidigt alternativ.

Häcksaxar:
Häcksaxen HT 550 är en riktig klassiker. De diamantslipande motroterande skären och det integrerade vattenpasset är idealiska komponenter för perfekta vård- och föryngringsklippningar.


Lövsugare/lövblåsare:
Med solo by AL-KO lövsugare 750 B är du väl förberedd för en effektiv avlövning av stora grönområden eller uppfarter. Den sug starka luftturbinen och en 75 cm arbetsbredd stoppar inte ens våta löv.

Vedklyv:
Vår mest sålda vedklyv KHS 5204 klyver enkelt och bekvämt ved upp till 52 cm. Med sin tvåhandsbetjäning och de breda transporthjulen sätts standarder i fråga om säkerhet och flexibilitet.

Kompostkvarnar:
Specialisten för det perfekta omhändertagande av klippt gods: AL-KO Easy Crush LH 2800 ges av tidskriften "Heimwerker Praxis" ett bra värde för pengarna.

Kompost av träavfall

Ett naturligt och billigt sätt att göra något för sin trädgård, är kompostmaterial. Som gödningsmedel eller skyddande lager, så har kompost många fördelar och är otroligt lätt att framställa. Vi avslöjar mysteriet kring det användbara verktyg.

| Vad är kompost?
Kompost är ett naturligt täcke av halm, gräs, och liknande, vilken gör jorden bördig och skyddar. Uppfinnare av komposten är naturen själv. Den första komposten i historien var lövverket i skogen.

| Varför kompostera?
Ett täckskikt skyddar jorden från värme under varma dagar och håller under kallare dagar värmen längre i marken efter solnedgången. Detta förlänger växtsäsongen. Dessutom är ett skikt kompost fuktreglerande. Vid kraftigt regn förhindras snabb avdunstning och saktar ner urlakning av marken under torra förhållanden och vind. Tillväxt av ogräs bromsas också när dagsljus reduceras till täckta områden. Eftersom marktäckning sönderdelas gradvis skapas förstklassigt organiskt gödselmedel - grunden för en hälsosam och produktiv jordmån.

| Vad görs kompost av?
Avgörande för valet av material är jordens beskaffenhet, plantering, tillgänglighet, och önskad funktion. Om du använder kompost främst som gödningsmedel, beakta ett balanserat kol-kväveförhållande.

Exempel på organisk kompostmaterial:
| Grönt avfall (gräs, örter, gröna buskar, etc.) kan enkelt kombineras med kolinnehållande material, såsom halm eller blad. Obs: Fuktigt grönt avfall kan ruttna eller innehålla oönskade frön och svampar.
| Halm eller lövverk är särskilt lämpliga för buskar och träd. Men halm kan innehålla bekämpningsmedel, löv från gatan kan innehålla tungmetaller.
| För täckbark används i regel hackad bark från barrträd, främst tall. Först efter tre månaders lagring har de toxiska innehållande delarna i barken och hartsen brutits ner.
| Hackat gods från grenar eller buskar är särskilt lämpligt som marktäckning under häckar och träd. Emellertid kan tillväxten av plantorna bromsas av denna täckning, eftersom det trä-liknande materialet släpper en hög kvävehalt när det ruttnar.

| Hur tillverkas kompost från träavfall?
Trädgårdsavfall av träd, häckar och buskar kan lätt bearbetas till kompost. Fragmentera materialet i en kompostkvarn och fördela det runt växterna. Täckskiktet bör vara mellan fem och tio centimeter och släppa fram tillräckligt med luft till kvist och stam. Vilken kompostkvarn som är mest lämplig beror på användningsfrekvensen och materialets tjocklek.

Kedjesågens ABC

Tjocka grenar, envisa buskar eller murkna träd - sådana oregerliga följeslagare i trädgården möter du bäst med en motorsåg. Men hanteringen av motorsågen måste läras: Hur startar jag den rätt? Var ska jag stå när jag sågar? Och hur ska den underhållas och vårdas? Anskaffandet av en motorsågslicens rekommenderas. OBS! användning av vissa kedjesågar kräver ett certifikat. Vad du i allmänhet behöver vara uppmärksam på, lär du dig kompakt i vårt motorsågs-ABC.

| El-, bensin- eller batterisågar?
Med el, bensin eller batteri finns det tre olika drivvarianter. I det förstnämnda fallet är det bara att koppla in uttaget och sätta igång. Men se upp: Håll elmotorsågen borta från regn eller fukt och använd den endast med oförändrat kontaktdon och ett passande eluttag. Innan påfyllning med bränsle bör du ovillkorligen stänga av motorn på din elmotorsåg. Det får inte rökas vid påfyllning av bränsle; tillräckligt avstånd ska hållas till öppen eld. Speciella påfyllningsrör förhindrar bränslespill. Köp bränslet färdigblandat! En egen blandning håller bara tre månader, medan det färdiga akrylatbensin har upp till tio års hållbarhet. Utan kabel och utsläppsfritt arbetar batterimotorsågen AL-KO CS 36 L. Aktuell ladd status för batteriet kan lätt läsas av genom att trycka på en knapp och tack vare litiumjontekniken kan batteriet närsomhelst snabbt laddas upp igen.

| Starta motorsågen
När du startar bensinmotorsågen ställs denna på marken och hålls fast (svärdet måste vara fritt). Brytaren intill det bakre handtaget är som en tändnyckel hos en bil. På "I" arbetas det, på "O" (STOP) är sågen avstängd. En väl justerad, modern såg startar senast efter tre drag i startlinan. Elmotorsågar är ännu enklare att starta. Lossa kedjebromsen, håll in låsknappen, och tryck samtidigt på strömbrytaren. Under arbetet kan låsknappen släppas, dock måste strömbrytaren förbli aktiverad.

| Att hålla motorsågen
Håll alltid motorsåg med båda händerna! Tummen måste alltid vara på handtaget (stängt handtag). Motorsågen bör, när det är möjligt, stödja stödet mot stammen eller annat verktyg för att öka säkerheten och förenkla arbetet.

| Kroppsställningen vid sågning
Grundpositionen vid skärning med en motorsåg skall alltid väljas så att kroppen inte fås ur balans genom påverkan av stöt eller drag. Vid en trygg och säker kroppsställning är benen därför förskjutna i sidled och i djupled. Emellertid får vänstra foten inte placeras framför det främre handtaget. Håll inte huvudet ovanför kedjan respektive skenan. Använd sågen varken på stegar eller på träd.


| Säkerhetsbroms
Sågkedjan löper över ett relativt litet, men direkt drivet kedjehjul. Trumman bakom kedjehjulet är omgiven av ett spännband, kedjebromsen som vid att trigga den främre bromsbygeln omsluter trumman och snabbt får till ett stopp.

| Efterspänning av kedjan
Mellan de två fästbultarna eller den främre sidan, finns klämskruven som kan justeras med spårskruvmejsel. För det måste du först lätt lossa de båda muttrarna. De flesta AL-KO-elmotorsågar har en snabbfrigöringsanordning, så att kedjan kan spännas och riktas utan verktyg.

| Smörjning av svärd och kedja
Framme på sågen ligger tanken för sågkedjeolja. Eftersom sågning utan olja skulle innebära den tidiga döden för svärd och kedja; förväxla inte med bränsletanken på bensinmotorsågen. AL-KO-maskinsågar har delvis en automatisk kedjesmörjning samt en regulator för att justera avgivningen av oljan.

| Sågkedjor - den rätta kedjekollektionen
För varje motorsåg, för varje applikation, för varje svärd, finns det olika sågkedjor. Gemensamt har de endast uppbyggnaden med höger skär, förbindelselänk, drivelementet, förbindelseelement med nitar, vänster skär och säkerhetsdrivelement. Men redan tänderna skiljer sig åt i storlek och geometri. Här ska du låta en specialist ge dig råd och beakta godkännandet av kedjorna för olika enheter.

| Transport
Vid transport av motorsågen ska motorn stängas av och kedjebromsen dras åt. Över en längre sträcka ska vidare kedjeskyddet anbringas.

| Korrekta skyddskläder vid trädvård
Innan du sätter igång måste du klä dig ordentligt! Skydd för huvud, ögon, öron, händer, ben och fötter krävs. För huvudet finns det en hjälm med visir och hörselskydd som skyddar mot buller, lösa grenar och flis. Dessutom är det viktigt att bära säkerhetsbyxor med förstärkta ben och skärningsskyddade stövlar, när du arbetar med motorsåg.

| Rengöring av motorsågen
En regelbunden rengöring av kedjesågen från torkad och envis smuts såsom, exempelvis harts är oundviklig. Ta bort sågkedjan och rengör sågen efter varje arbete. Lossa kedjespänningen om det behövs och dra på ett kedjeskydd över svärdet. Särskilt viktigt är en alltid optimalt skärpt kedja. Detta bör du endast göra själv med ett passande slipnings sätt enligt anvisningar. Hos bensinmotorsågen bör luftfilter, oljeförsörjning, svärd och cylinderfenor rengöras efter varje användning. I allmänhet gäller: Om underhållsschemat i bruksanvisningen följs, behöver du inte oroa dig för tillståndet hos din motorsåg.

Köpguide

Har du ytterligare frågor om våra produkter, kan du nå vår kundtjänst på telefon +46 (0)31 573 580, måndag till torsdag ​​från kl. 9.00 till 15.00, fredag från kl. 9.00 till 13.00. Kontakta oss via e-post här: kundtjanst@al-ko.com

Våra produktkataloger:

Ladda ner eller beställa gratis

Fill out my online form.

Återförsäljare

Här hittar du kvalificerade återförsäljare för våra produkter eller serviceverkstäder för underhåll, reparationer och vård av din AL-KO-produkt i din närhet.

Vår service

Rådgivning

Snabb leverans

Direkt från tillverkaren

Engineered in Germany

Auktoriserade serviceverkstäder

3 års reklamationsrätt