Pumpautomater

Våra produktlinjer

Easy

AL-KO Premium

Pumpautomater med konstant
tryck och tyst drift

AL-KO Comfort

Helt automatisk drift, lättinstallerad

Produktfilter

4 produkter

Till amatörer och professionella

Den intelligenta elektroniska styrningen med automatisk kontroll övervakar driften av pumpautomaten dygnet runt och ger på så vis optimalt skydd mot torrkörning. När vattnet försvinner stoppas pumpen omedelbart - så att pumpen inte körs het.


 • | AL-KO Premium
  Konstant tryck i särskilt tyst drift

 • | AL-KO Comfort
  Helautomatisk drift, enkel att installera

Spara dricksvatten genom regnvatten

Den genomsnittliga vattenförbrukningen för en person är i detta land ca 140 liter per person och dag. Cirka 35-40 liter dricksvatten per person och dag skulle kunna ersättas av kompletterande användning av regnvatten i trädgård och hushåll.

En stor del av vattnet används som följer:
 • | Personlig hygiene: 60 liter
 • | Toalettspolning: 30 liter
 • | Disk: 15 liter
 • | Tvätt: 15 liter
 • | Mat och dryck: 10 liter
 • | Övrigt: 10 liter
 • |
Källa: Dricksvattenfakta http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/dricksvattenfakta/

Förbrukningen kan enkelt minskas med omkring 33 % (toalett och trädgård) genom användning av regnvatten.

Regnvattenanvändning i hemmet
I trädgården är användning av regnvatten lätt att få till med hjälp av en regnbehållare och en vattenpump. Vid användning av regnvatten i huset måste man dock komma ihåg några punkter:

 • | Använd bara regnvatten från lämpliga takytor - taktäckningar av koppar och zink anses olämpliga på grund av lösliga och olösliga metallföreningar.

 • | Bygg en vattenreservoar på en lämplig plats, som säkerställer en lagringstemperatur hos vattnet under 18°C. Ett vanligt regnvattenlager har en kapacitet mellan 2 000 och 10 000 liter och är mestadels underjordiska tankar av betong eller plast.

 • | Filtrera vattnet fint innan du sparar det för att säkerställa en permanent god vattenkvalitet. Stuprörsfilter, centralt samlande filter eller färdiga inbyggda filter i cisternen är typiska varianter.

 • | Strikt separation av dricksvatten och regnvatten - detta är ett av de viktigaste grundläggande kraven. För att inte förväxla ledningarna, finns krav på märkning av vattenledningarna. Dessutom skall regnvattenkranar märkas med skylten „Ej dricksvatten“.

 • | Utan hydroforer, inget ledningstryck: Använd en AL-KO-hydrofor eller en pumpautomat för att bereda vattnet.

Rättsligt:
Användning av regnvatten i trädgården regleras inte av särskilda bestämmelser – inne i huset måste dock driftsättningen godkännas av den behöriga myndigheten (vanligtvis hälsovårdsmyndigheten) enligt dricksvattenförordningen och övervakas från denna plats. Dessutom skall även de lokala kommunala vattenförsörjningsstadgarna beaktas: de kan i extrema fall föreskriva „användningstvång“ av vatten från den allmänna vattenförsörjningen.

Köpguide

Har du ytterligare frågor om våra produkter, kan du nå vår kundtjänst på telefon +46 (0)31 573 580, måndag till torsdag ​​från kl. 9.00 till 15.00, fredag från kl. 9.00 till 13.00. Kontakta oss via e-post här: kundtjanst@al-ko.com

Våra produktkataloger:

Ladda ner eller beställa gratis

Fill out my online form.

Återförsäljare

Här hittar du kvalificerade återförsäljare för våra produkter eller serviceverkstäder för underhåll, reparationer och vård av din AL-KO-produkt i din närhet.

FAQ

Du kan söka svar i våra vanliga frågor. Ange bara sökordet och klicka på "Sök".

 

Nej. Den elektroniska brytaren är inte justerbar.

Vänligen kontrollera tryckledningen. Det får inte finnas något läckage.
Kontrollera hydrokontroll. En defekt av elektroniken kan vara ansvarig.

Kontrollera sugledningen, denna drar förmodligen falsk luft. Täta anslutningarna och skruvförbanden med teflon- eller hampaband. skall gå minst 30 cm ner i vattnet. Pumpen skall vara fyld med vatten innan uppstart.

Smuts kan blockera löphjulen. Enheten måste rengöras. Vänligen kontakta en AL-KO servicepartner.

Startkondensator kan vara defekt och måste bytas ut. Vänligen kontakta en AL-KO servicepartner.

Nej. Olämpligt för dricksvatten, Livsmedel, surt och sandigt vatten.

Spola igenom apparaten med rent vatten, rengöra, förvara torrt och frostsäkert.

Strömförbrukningen är, så länge pumpen inte är igång, på 3-4 Watt.

Vår service

Rådgivning

Snabb leverans

Direkt från tillverkaren

Engineered in Germany

Auktoriserade serviceverkstäder

3 års reklamationsrätt