Produktregistrering

Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från AL-KO. Vi är säkra på att du kommer att njuta av din AL-KO produkt.

Med den elektroniska arkiveringen, bekräftar du också ditt ägande och förenklar arbetsflödet i samband med service-och garantiärenden. Vi respekterar och behandlar naturligtvis din information konfidentiellt. Informationen ges inte ut, säljs, distribueras eller görs tillgänglig för tredje part.

Fill out my online form.