Impressum

 

KONTAKT | METRYCZKA
AL-KO KOBER Sp. z o.o. 
Wysogotowo, Bukowska 10 
62-081 Przeźmierowo

Tel: +48 61 816 19 25
Fax: +48 61 816 19 80
e-mail: al-ko@al-ko.pl

www.al-ko.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu 
KRS 0000008773 
NIP 779-10-00-909 
Kapitał zakładowy 5 000 000 zł 
Prezes Zarządu: Marcin Liszyński


Warunki zakupów dla dostawców>>

Warunki dostawy>> 

Techniczne warunki dostawy i odbioru produktów przemysłowych >>

INFORMACJE PRAWNE
WARUNKI 
Informacja o ochronie danych zebranych na wszystkich stronach AL-KO KOBER SE, są przechowywane wyłącznie do indywidualnego wsparcia, wysyłania informacji o produktach lub przedstawienia oferty usług. Przetwarzane są w ramach grupy AL-KO. AL-KO Kober SE zapewnia , że wszystkie informacje będą traktowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

PRAWA AUTORSKIE 
AL-KO zastrzega sobie wszelkie prawa do tekstu, obrazów, grafiki, plików dźwiękowych , plików animacji, które zostały użyte do projektowania stron internetowych. Elementy te są w dużym stopniu chronione prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej. Zawartość witryn AL-KO nie może być kopiowana bez zgody AL-KO Kober SE do celów komercyjnych lub dystrybucji, modyfikowania lub umieszczania na innych stronach. Nie dotyczy to plików, które są oferowane przez AL-KO wyraźnie na stronie internetowej do pobrania i publikacji. 

ZNAKI TOWAROWE 
Słowne i graficzne znaki na stronach internetowych AL-KO są w większości chronionymi znakami towarowymi. Szczególnie ma to odniesienie do logo i nazwy produktów. 

ZASTRZEŻENIE 
Strony AL-KO zostały zaprojektowane z najwyższą starannością. Niemniej jednak , AL-KO nie może zagwarantować dokładności informacji. AL-KO nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tych stron . Pobieranie udostępnionych plików i wprowadzanie danych osobowych następuje tylko na własne ryzyko. 

UWAGA 
Na naszych stronach stawiamy kilka linków do innych stron w internecie. Chcemy podkreślić, że nie mamy kontroli nad zawartością tych stron. Dystansujemy się od wszelkich treści na tych stronach. 

Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i treści stron, do których prowadzą linki.