Tilbakekallelse av produkt

Kjære kunde,
som du har kunnet lese i vår pressemelding, ber vi om din hjelp ved tilbakekallelse av AL-KO Akku Gressklipperen "Comfort 38.4 Li"

Hvis du eier en av de berørte maskinene, ber vi deg om at du registrerer deg med nedenstående skjema. Du vil deretter automatisk få tilsendt instrukser på e-post om hvordan reparasjonen kan gjennomføres raskest mulig. Ved spørsmål eller tvil hjelper vår infolinje deg gjerne videre på telefon +47 6486 2550 (mandag til torsdag, kl. 9.00 til 15.00, Fredag 9:00 til 13:00).
Vi beklager på det sterkeste de ulemper som dette vil kunne medføre for deg.

Fill out my online form.

FAQs

Det er frem til nå ikke oppdaget noen. Men det anser vi ikke som tilfredsstillende for vårt firma. Vi garanterer sikkerheten 100 %. Derfor gjennomfører vi tilbakekallelsen.

Det kan oppstå 3 typer feil:

  1. Motoren starter ikke lenger. Maskinen kan ikke brukes lenger.
  2. Motoren kjører videre selv om man har sluppet sikkerhetsbøylen og kan først stoppes ved at sikkerhetsnøkkelen tas ut eller ved å fjerne batteriet.
  3. Motoren starter allerede når batteriet settes inn eller ved å dreie på sikkerhetsnøkkelen, uten at sikkerhetsbøylen aktiveres som vanlig.

Vår kvalitetssikring oppdaget det første defekte kretskort i juni 2015. Etterfølgende kontroll har imidlertid ikke vist flere problemer. Etter den første henvendelse fra en forhandler ble det umiddelbart iverksatt interne tester og undersøkelser, og da fant vi den tekniske årsaken og ytterligere mulige faresituasjoner ble avdekket. Tidligere kontrolltester hos en ekstern kontrollmyndighet viste ingen tegn på en lignende reaksjon i elektronikken. Vi har kunnet spore denne defekten som påvirker sikkerhetsbøylen hos i alt 3,9 %. Derfor igangsatte vi omgående forberedelser til tilbakekallelse av disse produktene.

Alle gressklippere er utstyrt med et typeskilt hvor der blant annet er trykket navnet på maskinen og også varenummeret. Varenumrene 113124 og 113125 er berørt av tilbakekallelsen.

Feilen på maskinen forårsakes av motorstyreteknikken. En utskifting av et komplett nyrenovert og sertifisert kretskort er fullt ut tilstrekkelig for å garantere sikkerheten for gressklipperen. Utskifting av gressklipperen er ikke nødvendig. Utskiftingen av kretskortet kan skje hos en AL-KO forhandler eller på vårt sentrale AL-KO serviceverksted. Etter utskifting fungerer gressklipperen problemfritt og kan brukes uten bekymring.

Denne sikkerhetsforanstaltning har ingen tidsbegrensning. Reparasjoner blir gjennomført akkurat så lenge våre kunder ønsker det. Men det vil være i din beste interesse å ta kontakt med oss raskest mulig av sikkerhetsgrunner, slik at du igjen kan slå gress uten bekymring.

Prinsipielt har vi som produsenter rett til utbedring. Ombygging av kretskortet sørger for at feilen rettes opp og gressklipperen din fungere igjen som den skal.

Vi får produsert nye kretskort hos vår leverandør og som heretter oppfyller alle sikkerhetsrelaterte krav. Vi regner med at vi innen midten av desember 2015 vil ha utstyrt alle maskinene med nytt kretskort. Heldigvis vokser gresset ikke så mye i disse månedene. Selve reparasjonen tar bare noen få minutter.
Hvis du likevel har behov for en erstatningsklipper mens din er til reparasjon, så kontakt vår kundetjeneste så finner vi sammen en løsning.

Du har mulighet for å la reparasjonen utføres hos en lokal, offisiell AL-KO samarbeidspartner på stedet, (se serviceverkstedsoversikten) eller om vi skal hente gressklipperen hos deg via et transportfirma, reparere produktet på vårt sentrale serviceverksted og sende gressklipperen i retur til deg etter reparasjonen. Uansett hvilket alternativ du velger, hjelper vi deg gjerne med å finne den enkleste løsningen for deg.

Gressklipperen må ikke under noen omstendigheter brukes lengere, fordi feilen kan inntreffe når som helst og utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi ber derfor alle eiere av en 38.4 Li gressklipper om å ikke lengere bruke den og ta kontakt med AL-KO direkte.

Ettersom feilen utelukkende ligger i kretskortet, ber vi deg om å returnere gressklipperen uten batteri og oppsamler. Hvis du fortsatt har den originale emballasjen, ber vi deg benytte denne. Hvis du likevel sender med batteriet må du sørge for at pakken utstyres med en etikett om farlig gods. Etiketten om farlig gods ligger klar til nedlasting på vår hjemmeside.

Motorytelsen ved bruk i høyt gress er merkbart bedre

Nei. Av juridiske grunner må reparasjon kun utføres av AL-KO eller av en autorisert servicepartnere.