Impressum

 

KONTAKT | IMPRESSUM

Gardentech:

AL-KO Ginge A/S 
Godsbanegade 20 
DK-9700 Brønderslev

Fon: +47 6486 2550 
Fax: +47 6486 2554
E-Mail: kundetjeneste@al-ko.com

 
Webmaster >>

Reservedeler >> 

RETTSLIGE HENVISNINGER: 
Henvisninger i henhold til datavern: Alle personlige data som lagres, bearbeides og evt. videreformidles på AL-KO KOBER SE's webside brukes utelukkende til din individuelle kundepleie, forsendelse av produktinformasjon eller servicetilbud. AL-KO KOBER SE garanter at enhver informasjon behandles i henhold til de gjeldende lover om datavern. 

COPYRIGHT:
AL-KO forbeholder seg alle rettigheter til tekster, bilder, grafikk, lydfiler, animasjoner som er brukt for å lage internettsidene. Disse elementene er underlagt, i all hovedsak, loven om opphavsrett og andre typer opphavsrett. Delvis er elementer, som er brukt i utformingen, også underlagt tredje parts opphavsrett. Innholdet i AL-KO websidene må ikke kopieres, spres, endres eller formidles til tredje part til kommersielle formål uten AL-KO Kober SE's tillatelse. 
Unntatt er datafiler som tilbys uttrykkelig av AL-KO på websidene for nedlasting og offentliggjøring. 

VAREMERKE: 
Ord- og billedmerkene på AL-KO Internettsidene er stort sett beskyttet gjennom merkevareretten. Dette gjelder spesielt for logoer, produktnavn og typebetegnelser. 

INGEN GARANTI, ANSVARSFRASKRIVELSE:
AL-KO Internettsider er laget så nøyaktige som mulig. Allikevel gir AL-KO ingen garanti for at informasjonen er feilfri eller at den er nøyaktig. AL-KO avviser ethvert ansvar for skader som er et resultat av, direkte eller indirekte, bruken av denne 
websiden, med mindre den beror på forsett eller grov uaktsomhet fra AL-KO, eller beror på oppfyllelseshjelperne. Nedlastingen av datafiler og innmatingen av personlige data gjøres på brukerens eget ansvar. 

HENVISNING:
Med dom av 12. mai 1998 har lagmannsretten i Hamburg avsagt en kjennelse om at den som offentliggjør en lenke også er medansvarlig for innholdet i denne lenken. Dette kan – i flg. lagmannsretten – kun unngås ved at man uttrykkelig tar avstand fra disse websidene. På våre websider finnes en rekke lenker til andre sider på Internett. Vi vil uttrykkelig fremheve at vi ikke har noen som helst innflytelse på innholdet på disse sidene. Derfor tar vi avstand fra alt som disse sidene inneholder, og tilegner oss ikke innholdet i disse sidene. Denne erklæringen gjelder for alle lenker, og for innholdet på de sidene som våre lenker fører til.