Produkt tilbagekaldelse

Kære kunde
Vi tilbagekalder PowerFlex laderen og beder om din hjælp.

Leverandøren af laderen til PowerFlex batteriet har advaret AL-KO Gardentech om en mulig fejl. Ved et eventuelt brud ved skruerne kan der forekomme en åbning i laderens dæksel. Da kølelegemet på elektronikkortet i huset er strømførende ved tilslutning til el-nettet, er der risiko for elektrisk stød med tilsvarende risiko for skade ved berøring. Selv om vi kun har opdaget en defekt ved et par batteriopladere, ønsker vi som en sikkerhedsforanstaltning at erstatte alle berørte ladere i henhold til vores vejledende princip "Quality for Life". Vi beder dig derfor om at stoppe med at bruge den berørte enhed og kontakte os med henblik på udskiftning.

Kun ladere med varenummer 127391 er påvirket af dette.

E-Mail: salg@al-ko.com

Tel: (+45) 98 8210 00