Sikkerhedsdatablade for produkter

For at se alle filer korrekt, åbn venligst denne side med Internet Explorer.

EG-Konformitätserklärung_WiFi_Funkmodul_2014-53-EU_vollst_20191216

I henhold til REACH-forordningen ("Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer"), der trådte i kraft den 1. juni 2007, er alle leverandører forpligtet efter artikel 31, stk. 1 til at give hver "køber af stoffet eller præparatet" (kunder) oplysninger i form af et sikkerhedsdatablad. For færdigvarer, som AL-KO selskabet sælger, er denne forpligtelse ikke eksisterende! Vi vil dog gerne levere sikkerhedsdatabladene til dig som information. Nedenfor finder du alle tilgængelige sikkerhedsdatablade til vores produkter. Hvis du mangler et datablad, skal du kontakte vores ansvarlige salgsmedarbejder.

According to the REACH Regulation ("Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament for the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances") which became effective on 1 June 2007, all suppliers are obliged after article 31 paragraph 1 to provide each "buyer of the substance or the preparation" (Customers) with information in form of a safety data sheet. For finished goods, which the AL-KO company sells, this obligation is not existing! However we would like you to provide the safety data sheets as information. Below you will find all currently available safety data sheets for our articles. If you should not find a data sheet, please consult your responsible clerk in the sales.