Tiráž

firma:
AL-KO KOBER spol. s r.o.
Písek, Táborská 2134, PSČ 397 01
Identifikační číslo: 469 93 312
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 24209
CZ 46993312

Email: onlineshop.cz@al-ko.com
Kontaktní adresa: Táborská 2134, Písek 397 01
Provozní doba: 7:00 - 12:00 a 13:00 -15:30 hod UPOZORNĚNÍ: Provozní doba je omezena na všední dny od 7:00 do 14:00 hod.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ: 
Upozornění na ochranu údajů: Všechny na internetových stránkách firmy AL-KO KOBER SE uvedené osobní údaje budou uloženy, zpracovány a popř. v rámci podnikatelské skupiny AL-KO dále předány výhradně pro individuální péči o Vás, zasílání informací o produktech nebo poskytnutí servisních nabídek. AL-KO KOBER SE zaručuje, že se všemi údaji bude zacházeno v souladu s platnými předpisy pro ochranu údajů. 

COPYRIGHT 
AL-KO si vyhrazuje všechna práva na texty, vyobrazení, grafiky, zvukové soubory a animace, které byly použity k vytvoření internetových stránek. Tyto prvky podléhají v maximální míře ochraně autorských práv a jiným ochranným zákonům. Prvky použité při tvorbě částečně podléhají také autorským právům třetích stran. Obsah internetových stránek AL-KO nesmí být bez souhlasu AL-KO Kober SE pro komerční účely kopírován, rozšiřován, měněn nebo poskytován třetím stranám. 
Z toho jsou vyjmuty soubory, které AL-KO na internetových stránkách výslovně nabízí ke stažení a zveřejnění. 

OBCHODNÍ ZNAČKY 
Slovní a obrazové značky na internetových stránkách AL-KO jsou z velké části chráněny jako obchodní značky. To platí zvláště pro loga, názvy produktů a typová označení. 

BEZ ZÁRUKY, VYLOUČENÍ RUČENÍ 
Všechny internetové stránky AL-KO byly vytvořeny s maximální pečlivostí. Přesto nemůže AL-KO zaručit bezchybnost a přesnost zde obsažených informací. AL-KO vylučuje jakékoli ručení za škody, které přímo nebo nepřímo vznikly použitím těchto internetových stránek, pokud nebyly zaviněny úmyslem nebo hrubou nedbalostí firmy AL-KO nebo jejích pověřenců. Stahování souborů a zadávání osobních dat provádí uživatel na vlastní nebezpečí. 

UPOZORNĚNÍ 
Rozsudkem ze dne 12. května 1998 Zemský soud Hamburg rozhodl o spoluodpovědnosti za uvedení odkazu a za obsah odkazovaných stránek. Tomu je možné zabránit – uvádí Zemský soud – pouze výslovným distancováním se od těchto internetových stránek. Na našich internetových stránkách uvádíme řadu odkazů na jiné internetové stránky. Chtěli bychom výslovně zdůraznit, že nemáme žádný vliv na obsah odkazovaných stránek. Proto se distancujeme od veškerého obsahu těchto stránek a jejich obsahy si nepřivlastňujeme. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy a obsahy stránek, na které naše odkazy vedou.