Záruka

Případné materiálové nebo výrobní vady výrobku odstraňujeme v zákonných lhůtách, a to buďto výměnou výrobku, nebo bezplatnou opravou. Záruční lhůta začíná platit dnem převzetí výrobku konečným spotřebitelem. Pro uplatnění případné reklamace se obraťte buď na prodejce, kde byl výrobek zakoupen, nebo přímo na naše autorizované servisní středisko.


AL-KO KOBER, spol. s r. o., Táborská 2134, 39701 Písek