Redaktionsruta

Utgivare:

GARDENTECH

AL-KO Ginge A/S
Godsbanegade 20 
DK-9700 Brønderslev
Fon: +45 98 82 10 00 
Fax: +45 98 82 54 54
salg@ginge.com
www.al-ko.com/se

 

Copyright

AL-KO förbehåller sig alla rättigheter till texter, bilder, grafik, ljudfiler, illustrationer som har använts för visning av Internet-sidorna. Dessa element skyddas i vidaste omfattning av upphovsrättslagen och andra skyddslagar. Delvis omfattas de också av upphovsrättslagen för tredje part. Innehållet i AL-KO webbplatser får inte kopieras, distribueras, ändras eller överföras till andra webbplatser utan skriftligt tillstånd från AL-KO KOBER SE. Detta omfattar inte filer på webbplatsen som uttryckligen erbjuds av AL-KO för att laddas ned och publiceras.

Varumärken

Ord- och bildsymboler på AL-KO:s Internet-sidor har till största delen varumärkesskydd. Detta gäller särskilt för logotyper, produktnamn och typbeteckningar.

Ingen garanti, ansvarsfriskrivning

Samtliga sidor på AL-KO:s webbplats har sammanställts med största noggrannhet. Ändå kan inte AL-KO garantera för felfrihet och noggrannhet i alla förekommande uppgifter. AL-KO frånsäger sig allt ansvar för skador som uppstår direkt eller indirekt genom användning av denna webbplats, såvida skadorna inte uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har orsakats av AL-KO eller personal som agerar på uppdrag av AL-KO. Nedladdning av filer eller inmatning av personuppgifter sker på användarens egen risk.