AL-KO företagsvision

Vår vägledande princip „Quality for Life” står för unik produkt- och servicekvalitet från AL-KO. För att göra våra kunder nöjda är komfort, glädje och säkerhet de viktigaste faktorerna. På dessa grunder har vi under åtta årtionden byggt upp vår företagstradition.

Vi strävar efter mer. Vårt mål är att förbättra livskvaliteten för våra kunder, affärspartner och medarbetare världen över. Förbättringar kräver kontinuerliga framsteg. Vi identifierar de möjligheter som våra globaliserade marknader erbjuder. Med högsta dynamik och flexibilitet är vi beredda att snabbt och tillförlitligt ta vara på dessa möjligheter. Detta är grundkonceptet för att förverkliga äkta innovationer till „Quality for Life“.