Nasze zasady

Siłą naszej firmy są zasady. Są one wyznacznikiem naszego myślenia, naszych decyzji i naszego działania. Im bardziej każdy pracownik weźmie je sobie do serca podczas codziennej pracy, tym większy sukces odniesie AL-KO KOBER GROUP.
Sukces w koncernie oznacza miejsca pracy oraz indywidualny rozwój każdego z osobna. Z naszych zasad wynika przekonanie, że każdy
w dużym stopniu może przyczynić się do sukcesu firmy przez indywidualne zaangażowanie i osiągnięcia.

Wypracowując przychód, możemy inwestować na nowych rynkach i w nowe produkty. W ten sposób zapewniamy miejsca pracy i możemy zapłacić podatki. Wzrost niesie ze sobą siłę i ugruntowuje naszą pozycję na rynku światowym.

 

Przysłuchujemy się naszym klientom, spełniamy ich oczekiwania, a nawet przekraczamy je. Naszym klientom musi opłacać się praca z AL-KO.

 

Na naszych rynkach chcemy pozostać liderem, a więc być lepsi od konkurencji.

 

Pracownicy obserwują zachowanie kadry kierowniczej, która wyznacza standardy. Kadra kierownicza ponosi więc szczególną odpowiedzialność za zachowanie podlegających jej pracowników.

 

Nowe pomysły powstają z chęci sukcesu, gotowości do zmiany, zaangażowania, otwartości i wzajemnego zaufania.

 

Przestrzegamy ustaw i przepisów. Postępujemy uczciwie, nawet gdy niezbędne jest podjęcie trudnych decyzji. Skuteczne gospodarowanie również w przyszłości nie może stać w opozycji do przyzwoitości i człowieczeństwa.

 

Jeżeli każdy wypełnia swoje zadanie i współpracuje w innymi członkami zespołu, możemy dojść nawet dalej niż do wyznaczonego celu.

 

Przyszłość otwiera przed AL-KO ogromne możliwości. Podejmiemy się nowych wyzwań z radością i zapałem.

 

Bezpieczeństwo, porządek i czystość w miejscu pracy mają wpływ na wydajność pojedynczego pracownika. Porządek wokół to porządek wewnętrzny.

 

Wielu z nich to dobrze prowadzone firmy. Musimy je szczegółowo poznać, aby podjąć właściwe decyzje. Inni też mają dobre pomysły!

 

Wykorzystujemy czas pracy do osiągnięcia wyznaczonych celów. Każda osoba ponosi odpowiedzialność za środowisko.

 

Ten, kto ma duży zasób informacji, może podejmować trafne decyzje. Chcemy otwartej wymiany informacji w przypadku rzeczowych pytań oraz odchyleń od wytyczonego celu.

 

Dążenie do osiągnięcia celów przekłada się na samodzielność. Osiągnięcie celów oznacza sukces i kształtuje osobowość!

 

Poprzez edukację i dalsze kształcenie nasi pracownicy rozwijają się pod względem zawodowym, jak i osobistym i przyczyniają się znacząco do zapewnienia dobrej przyszłości naszej firmy.

 

QUALITY FOR LIFE – jakość przez całe życie.
Obietnica naszej marki oznacza, że we wszystkich obszarach firmy tworzymy innowacyjne produkty i usługi, które nie tylko zadowolą, ale wręcz zafascynują naszych klientów. Jakość oznacza dla nas, że poprzez działanie całej firmy zapewniamy naszym klientom komfort, bezpieczeństwo i radość. Dążymy do długookresowego partnerstwa z naszymi klientami.