Publikavimo duomenys

Leidėjas:

AL-KO KOBER SIA
Čiekurkalna 2.līnija 75
1026 Rīga
Lettland
Tel.: +371 26 568 757
Faks.: +371 67 807 018 
El. paštas: lithuania@al-ko.lv
www.al-ko.com/lt

 

Visos teisės saugomos

AL-KO pasilieka visas teises į tekstus, nuotraukas, paveikslėlius, grafiką, garso įrašus, animaciją, kurie buvo naudojami kuriant internetinius puslapius. Šie elementai saugomi autorinių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių. Kai kurie dizainui naudoti elementai saugomi ir trečiųjų asmenų autorių teisių. JL-KO internetinių puslapių turinys negavus Al-KO KOBER SE leidimo negali būti komerciniais tikslais kopijuojamas, platinamas, keičiamas ar perduodamas tretiesiems asmenims. Ši nuostata netaikoma failams, kuriuos AL-KO internetiniuose puslapiuose nedviprasmiškai siūloma atsisiųsti ir paskelbti.

Prekių ženklai

Dauguma AL-KO internetiniuose puslapiuose pateikiamų žodinių ir vaizdinių prekių ženklų saugomi pagal prekių ženklų teisės aktus. Visų pirma tai taikoma logotipams, produktų pavadinimams ir tipo pavadinimams.

Nesuteikiamos garantijos; ribota atsakomybė

Visi AL-KO internetiniai puslapiai buvo kuriami labai rūpestingai. Vis dėlto AL-KO negali garantuoti visiško pateikiamos informacijos teisingumo ir tikslumo. AL-KO neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kurios atsiradimas tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su naudojimusi šia interneto svetaine, nebent tokia žala patiriama dėl AL-KO arba jos atstovų tyčios ar didelio neatsargumo. Siųsdamasis failus ir pateikdamas asmens duomenis vartotojas veikia savo rizika.

Pastaba

1998 m. gegužės 12 m. priimtame Hamburgo žemės teismo sprendime nurodyta, kad subjektas, pateikdamas nuorodą, taip pat atsako už susietos interneto svetainės turinį. Remiantis šiuo Hamburgo žemės teismo sprendimu, už tokį turinį neatsakoma tik aiškiai atsiribojus nuo šių interneto svetainių. Mūsų interneto svetainėje pateikta daug nuorodų į kitas interneto svetaines.

Norime aiškiai pabrėžti, kad neturime jokios įtakos susietų svetainių turiniui. Todėl atsiribojame nuo visų šių interneto svetainių turinio ir nurodome, kad tai nėra mūsų turinys.

Šis pareiškimas taikomas visoms nuorodoms ir visų interneto svetainių, į kurias pateiktos mūsų nuorodos, turiniui.