Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozat a www.al-ko.com honlap (továbbiakban: „Honlap”) használatára vonatkozik.

Nagy fontosságot tulajdonítunk az adatvédelemnek. Az Ön személyes adatainak gyűjtése és feldolgozása az érvényes adatvédelmi, különösen az európai Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban német rövidítés: DSGVO) előírásainak figyelembe vételével történik. Személyes adatainak gyűjtésének és feldolgozásának célja a fenti portál használatának biztosítása az Ön részére. Ez a nyilatkozat ismerteti, hogy milyen módon és milyen céllal gyűjtjük és használjuk fel az Ön adatait és milyen választási lehetőségei vannak a személyes adatokkal összefüggésben.
A honlap használatával hozzájárulását adja az adatainak gyűjtéséhez, felhasználásához és továbbításához.
 

1. Felelős szervezet

Az Ön személyes adatainak DSGVO értelmében gyűjtéséért, feldolgozásáért és felhasználásáért felelős szervezet:

AL-KO KOBER SE
Peter Kaltenstadler
Ichenhauser Straße 14
89359 Kötz

Ha nem engedélyezi adatainak általunk történő teljes vagy részleges gyűjtését, feldolgozását vagy felhasználását jelen adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően, tiltakozásával forduljon a fent megnevezett felelős szervezethez. Jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor tárolhatja és kinyomtathatja.
 

2. A honlap általános használata

2.1 Hozzáférési adatok

Honlapunk használat közben információkat gyűjtünk Önről. Automatikusan gyűjtünk információkat az Ön használati szokásairól és velünk folytatott tevékenységéről és regisztráljuk számítógépének vagy mobil készülékének adatait. Adatokat gyűjtünk, tárolunk és használunk fel online ajánlatunkhoz (úgynevezett szerver logfájlhoz) való minden egyes hozzáférés esetén. A hozzáférési adatokhoz tartozik a lehívott fájl neve és URL-je, a lehívás dátuma és időpontja, a továbbított adatmennyiség, a sikeres lehívásról küldött üzenet (HTTP response code), a böngésző típusa és verziószáma, az operációs rendszer, a hivatkozás URL-je (vagyis az előzőleg meglátogatott oldal, az IP cím és a lekérdezendő szolgáltató.
Ezeket a protokolladatokat az Ön személyes adataihoz vagy egyéb profil létrehozáshoz hozzárendelés nélkül használjuk fel az online ajánlatunk üzemeltetéséhez, biztonságához és optimalizálásához, de a holnapunk látogatóinak számának anonim mérésének (traffic) és holnapunk és a honlap szolgáltatásainak használatának terjedelmének és módjának mérésére is, továbbá elszámolási céllal annak érdekében, hogy mérhessük az együttműködő partnereinktől kapott kattintások számát. Ezen információk alapján tudunk személyre szabott és a helyszínnek megfelelő tartalmakat rendelkezésre bocsátani és képesek vagyunk elemezni az adatforgalmat, megkeresni és megszüntetni a hibákat, továbbá szolgáltatásainkat tökéletesíteni. Fenntartjuk magunknak a jogot a protokolladatok utólagos ellenőrzésére, ha konkrét bizonyítékok alapján jogos gyanú áll fenn a jogellenes használatra vonatkozóan. Az IP címeket egy meghatározott időtartamon belül tároljuk a logfájlokban, ha az biztonsági okokból vagy a szolgáltatásnyújtáshoz vagy egy szolgáltatás elszámolásához szükséges, pl. ha használja ajánlatainkat. A megrendelés folyamatának megszakítása vagy a fizetés beérkezése után töröljük IP címét, ha arra már nincs szükség biztonsági okokból. Az IP címeket akkor is tároljuk, ha bűntényre utaló konkrét gyanú merül fel a honlapunk használatával összefüggésben. Továbbá, tároljuk fiókjának részeként az Ön utolsó látogatásának dátumát (pl. regisztráció, bejelentkezés, linkjeinkre kattintás, stb.)

2.2 E-mail kapcsolat

Kapcsolatfelvétel esetén (pl. kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailben) tároljuk az Ön adatait az ajánlatkérés feldolgozásához és további kérdések felmerülése esetére. További személyes adatokat csak akkor tárolunk és használunk fel, ha Ön ahhoz hozzájárul, vagy ha azt a törvényi rendelkezések külön hozzájárulás nélkül lehetővé teszik.

2.3 Google Analytics

A Google Inc. („Google“) Google Analytics webelemző szolgáltatását használjuk. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat, az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat használja, amelyek lehetővé teszik a honlap Ön általi használatának elemzését. A cookie-k által létrehozott, a honlap látogatók általi használatára vonatkozó információk általában a Google egyik USA-ban található szerverére kerülnek továbbításra és ott kerülnek tárolásra.
Az IP anonimizálás funkció jelen honlapon történő aktiválása esetén az IP címet a Google azonban előzőleg lerövidíti az Európai Unió tagországain belül és az Európai Gazdasági Térséggel kötött egyezmény szerinti szerződéses államokban. Csak kivételes esetben kerül a teljes IP cím a Google egyik USA-ban található szerverére továbbításra, amit ott rövidítenek le. Jelen honlapon az IP anonimizálás funkció aktív. A mi megbízásunkból a Google ezeket az információkat a honlap Ön általi használatának kiértékeléséhez használja fel a honlap látogatóinak tevékenységére vonatkozó jelentések készítéshez és a honlap használatával és az internet használatával kapcsolatos részünkre biztosítandó szolgáltatásnyújtáshoz.
A Google Analytics által az Ön böngészőjéről továbbított IP címet a Google nem hozza kapcsolatba más adatokkal. A cookie-k tárolását böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjunk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben a honlap nem minden funkciója használható teljes terjedelmében.
Továbbá, a cookie-k által létrehozott és a honlap használatára vonatkozó adatok (az Ön IP címét is beleértve) Google részére gyűjtését és az adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha letölti és telepíti az alábbi linken elérhető böngésző plugint: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. A böngésző pluginon alternatívájaként vagy a mobil készülékeken rendelkezésre álló böngészőkben kattinthat az alábbi linkre is az Opt-Out cookie beállításához, amely a Google Analytics általi jelen honlapon történő adatgyűjtést megakadályozza (az Opt-Out cookie csak ezen a böngészőn és csak ehhez a domainhez működik. Törölje a cookie-kat a böngészőjében, ehhez kattintson ismételten erre a linkre.): Google Analytics deaktiválása

2.4 Jogalapok és tárolás időtartama

Fenti pontok szerint adatfeldolgozás jogalapja DSGVO 6. cikk. 1. bek. f) pont értelmében. Az adatfeldolgozásban fennálló érdekeink különösen a honlap üzemeltetésének biztosítását és biztonságát és a honlap látogatók általi használatának módjának vizsgálatát, és a honlap egyszerű használatának biztosítását jelenti.
Ha külön nem adjuk meg, az Ön személyes adatait csak addig tároljuk, amíg az a kívánt cél érdekében szükséges.

 

3 Az Ön, mint az adatfeldolgozás által érintett személy jogai

Az alkalmazandó törvények értelmében különböző jogai vannak a személyes adataira vonatkozóan. Ezen jogok érvényesítésére vonatkozóan érdeklődjön e-mailben vagy postai úton az 1. pontban megadott címre megküldött levélben személyének egyidejű azonosításával.
Az alábbiakban áttekintjük az Önt megillető jogokat:

3.1 Nyilatkozatra és tájékoztatásra vonatkozó jog

Bármikor jogosult tőlünk nyilatkozatot kérni arra vonatkozóan, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat feldolgozzuk-e. Ha igen, jogosult az Önre vonatkozóan tárolt személyes adatokra vonatkozóan térítés nélküli tájékoztatást, és a tárolt adatok másolatát kérni. Továbbá jogában áll igényelni az alábbi információkat:
1. a feldolgozás céljai;
2. a feldolgozás tárgyát képező személyes adatok kategóriája;
3. a címzettek vagy azon címzettek kategóriái, akik részére felfedték vagy a későbbiekben felfedik a személyes adatokat, különösen harmadik országban található címzettek vagy nemzetközi szervezetek esetén;
4. lehetőség szerint arra a tervezett időtartamra, amelyre a személyes adatokat tárolják, vagy ha ez nem lehetséges, ennek az időtartamnak a meghatározására vonatkozó kritériumok;
5. az Önre vonatkozó személyes adatok korrekciójára vagy törlésére vagy a felelős általi feldolgozás korlátozására vonatkozó, vagy a feldolgozás elleni tiltakozásra vonatkozóan fennálló jog;
6. felügyeleti hatóságnál érvényesíthető panasztételi jog;
7. ha a személyes adatokat nem Önnél gyűjtötték, minden rendelkezésre álló információ az adatok származására vonatkozóan;
8. automatizált döntéshozatal fennállása profilkészítést is beleértve DSGVO 22. cikk 1. és 4. bek. értelmében – legalább ezekben az esetekben – releváns információk az alkalmazott logikára és a feldolgozás terjedelmére és a feldolgozás Önre gyakorolt hatásáról.
Ha a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítják, jogában áll, hogy az adattovábbítással kapcsolatosan tájékoztatást kérjen a DSGVO 46. cikk szerint nyújtott garanciákról.

3.2 Korrekcióra vonatkozó jog

Jogában áll az Önt érintő helytelen személyes adatok haladéktalan korrekcióját kérni. A célok figyelembe vételével jogában áll a hiányos személyes adatok kiegészítését, még kiegészítő nyilatkozattal is kérni.

3.3 Törlésre vonatkozó jog („Személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog“)

Jogában áll az Önt érintő helytelen személyes adatok haladéktalan törlését kérni, és mi kötelesek vagyunk a személyes adatait haladéktalanul törölni az alábbi okok egyikének fennállása esetén:
1. A személyes adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekre azokat gyűjtötték vagy egyéb módon feldolgozták.
2. Visszavonja hozzájárulását, amelyen a DSGVO 6. cikk 1. bek. a pont vagy 9. cikk. 2. bek. a pont szerinti feldolgozás alapul és az adatfeldolgozás egy másik jogalapja hiányzik.
3. DSGVP 21. cikk 1. bek. értelmében kifogást emel a feldolgozás ellen és nem állnak fel fontosabb jogos indokok az adatfeldolgozáshoz, vagy DSGVP 21. cikk 2. bek. értelmében kifogást emel a feldolgozás ellen.
4. A személyes adatokat jogellenesen dolgozzák fel.
5. A személyes adatok törlése az uniós jog vagy a tagországokban érvényes, ránk vonatkozó jog értelmében fennálló törvényben előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
6. A személyes adatokat az információs társaság által ajánlott szolgáltatásokra vonatkozóan DSGVO 8. cikk 1. bek. értelmében gyűjtötték.

Ha a személyes adatokat közzétettük és kötelesek vagyunk azokat törölni, akkor a rendelkezésre álló technológiák és megvalósítási költségek figyelembe vételével megfelelő, akár technikai jellegű intézkedéseket is hozunk a személyes adatok feldolgozásért felelősök arra vonatkozó tájékoztatása céljából, hogy Ön kérte a személyes adatokra vagy azok másolataira, sokszorosított példányaira mutató minden link törlését.

3.4 A feldolgozás korlátozására vonatkozó jog

Jogában áll a feldolgozás korlátozását kérni az alábbi egyik feltétel fennállása esetén:
1. a személyes adatok helyességét vitatja olyan időtartamra vonatkozóan, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a személyes adatokat ellenőrizzük,
2. a feldolgozás jogellenes és Ön elutasította a személyes adatok törlését és ehelyett a személyes adatok használatának korlátozását kéri;
3. a személyes adatokra a feldolgozáshoz már nincs szükségünk, Önnek azonban a személyes adatokra szüksége van jogigények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez, vagy
4. DSGVP 21. cikk. 1. bek. értelmében kifogást emelt a feldolgozás ellen, amíg még nem bizonyított, hogy a vállalatunk jogos érdekei felülírják az Ön érdekeit.

3.5 Adathordozhatóságra vonatkozó jog

Jogában áll a rendelkezésünkre bocsátott Önt érintő személyes adatokra strukturált, elfogadható és számítógéppel olvasható formátumban igényt tartani, továbbá jogában áll ezeket tőlünk igényelni, hogy ezeket az adatokat más felelősnek akadálytalanul továbbítsuk, ha
1. a feldolgozás DSGVO 6. cikk. 1. bek. a pont vagy DSGVO 9. cikk. 2. bek. a pont értelmében adott hozzájáruláson vagy DSGVO 6. cikk. 1. bek. b pont alapján kötött szerződésen alapul és
2. a feldolgozás automatizált eljárás segítségével történik.

Az 1. bek. szerinti adathordozhatóságra vonatkozó jog gyakorlása közben jogában áll kérni, hogy a személyes adatait közvetlenül mi továbbítsuk másik felelős számára, ha ez technikailag lehetséges.

3.6 Tiltakozási jog

Jogában áll az Ön különleges helyzete alapján felmerülő okokból bármikor tiltakozást benyújtani az Önt érintő személyes adatok DSGVO 6. cikk. 1. bek. e vagy f pont értelmében történő feldolgozása ellen; ez vonatkozik a jelen rendelkezésekkel támogatott profilkészítésre is. A továbbiakban nem dolgozzuk fel a személyes adatait, kivéve az olyan esetekben, amikor a feldolgozásra kényszerítő jogi szabályozások felülírják az Önök érdekeit, jogait és szabadságát, vagy a feldolgozás célja jogigények érvényesítése, gyakorlása vagy megvédése.

Ha a személyes adatokat direkt reklám folytatásához dolgozzuk fel, jogában áll bármikor tiltakozást benyújtani az Önt érintő személyes adatok reklám célú felhasználása ellen; ez a közvetlen reklámmal kapcsolatos profilkészítésre is vonatkozik.

Jogában áll az Ön különleges helyzete alapján felmerülő okokból kifogást emelni az Önt érintő személyes adatok DSGVO 89. cikk. 1. bek. értelmében folytatott gazdasági vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célú feldolgozása ellen, kivéve, ha a feldolgozás közérdekből fennálló feladat teljesítéséhez szükséges.

3.7 Automatizált döntések profilkészítést is beleértve

Jogában áll, hogy ne vesse magát alá a nem kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló, a profilkészítést is magában foglaló olyan döntésnek, amelynek joghatása ellentétes az Ön érdekeivel vagy hasonló módon jelentősen befolyásolja Önt.

3.8 Adatvédelmi hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog

Jogában áll a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulást bármikor visszavonni.

3.9 Felügyelő hatóságnál kezdeményezett panasztételre vonatkozó jog

Jogában áll illetékes felügyelő hatóságnál panasszal élni, különösen tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása jogellenes.

 

4. Adatbiztonság

Az érvényes adatvédelmi törvények és műszaki lehetőségek keretében maximálisan gondoskodunk az Ön adatainak biztonságáról.
Az Ön személyes adatait titkosítva továbbítjuk. Ez vonatkozik a megrendeléseire és az ügyfélként történő bejelentkezésre is. Az SSL (Secure Socket Layer) kódolási rendszert használjuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy az interneten történő adattovábbításban (pl. e-mailen történő kommunikáció esetén) biztonsági rések vannak. Az adatok harmadik fél általi hozzáférése elleni tökéletes védelme nem lehetséges.
Adatainak biztonsága érdekében a technika mindenkori állapotának megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket hozunk. Ezen kívül nem garantáljuk, hogy ajánlatunk bizonyos időpontokban elérhető; zavarok, szünetidők vagy összeomlások nem zárhatók ki. Rendszeresen és alaposan gondoskodunk az általunk használt szerverek biztonságáról.

 

5. Automatizált döntéshozatal

A gyűjtött személyes adatok alapján nem történik automatizált döntéshozatal.

 

6. Az adatok harmadik fél részére továbbítása, nincs adattovábbítás EU-n kívüli országba

Alapvetően az Ön személyes adatait csak vállalatunkon belül használjuk fel.
Ha harmadik felet (úgynevezett logisztikai szolgáltatót) vonunk be a szerződés teljesítésébe, a harmadik fél részére a személyes adatokat csak a megfelelő szolgáltatáshoz szükséges mértékben továbbítjuk.
Abban az esetben, ha az adatfeldolgozás bizonyos részeit kiszervezzük („Megbízásból végzett adatfeldolgozás“), a megbízásos adatfeldolgozót kötelezzük arra, hogy a személyes adatokat csak az adatvédelmi törvény követelményeivel összhangban használja fel és biztosítsa az érintett személyek jogainak védelmét.
Jelen nyilatkozat 2.3 pontjában felsorolt esetekben EU-n kívüli szervezetek vagy személyek részére nem történik és nem tervezett az adattovábbítás.

 

7. Adatvédelmi megbízott

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdés vagy probléma esetén forduljon adatvédelmi megbízottunkhoz:

AL-KO KOBER SE
Adatvédelmi megbízott
Ichenhauser Straße 14
89359 Kötz
datenschutz@alko.de

 

8. Webelemzés Google Analytics segítségével

Ez a honlap a Google Inc. („Google“) Google Analytics webelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat, az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat használja, amelyek lehetővé teszik a honlap Ön általi használatának elemzését. A honlap Ön általi használatára vonatkozóan létrehozott információk általában a Google egyik USA-ban található szerverére kerülnek továbbításra és ott kerülnek tárolásra. Az IP anonimizálás funkció jelen honlapon történő aktiválása esetén az IP címet a Google azonban előzőleg lerövidíti az Európai Unió tagországain belül és az Európai Gazdasági Térséggel kötött egyezmény szerinti szerződéses államokban. Csak kivételes esetben kerül a teljes IP cím a Google egyik USA-ban található szerverére, amelyet ott rövidítenek le. A honlap üzemeltetőjének a megbízásából a Google arra használja fel ezeket az információkat, hogy kiértékelje a honlap használatát, hogy jelentéseket készítsen a honlappal kapcsolatosan végrehajtott tevékenységekre vonatkozóan, és a honlap üzemeltetője számára a honlap használatával és az internetes használattal kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson. A Google Analytics által az Ön böngészőjéről továbbított IP címet a Google nem hozza kapcsolatba más adatokkal. Böngésző szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-k tárolását; azonban felhívjuk arra a figyelmét, hogy ebben az esetben a honlap nem minden funkciója használható teljes terjedelmében.
Továbbá, a cookie-k által létrehozott és a honlap használatára vonatkozó adatok (az Ön IP címét is beleértve) Google részére gyűjtését és az adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha letölti és telepíti az alábbi linken elérhető böngésző plugint: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Az alábbi linkre kattintással megakadályozhatja a Google Analytics általi adatgyűjtést. Létrehoz egy Opt-Out cookie-t, amely a honlap meglátogatása során megakadályozza az adatainak gyűjtését.
A felhasználási feltételekre és az adatvédelemre vonatkozó további információk a Google Analytics feltételek között a Google Analytics áttekintésében találhatók. Felhívjuk arra a figyelmét, hogy honlapunkon a Google Analytics a „gat._anonymizeIp();” kóddal van bővítve az IP címek anonimizált gyűjtésének (úgynevezett IP maszkolás) biztosításához.

 

9. A Google remarketing használata

Ez a honlap használja a Google Inc. remarketing funkcióját. A funkció arra szolgál, hogy a honlap látogatói részére a Google hirdetési hálózaton belül érdeklődésüknek megfelelő hirdetéseket jelenítsen meg. A honlap látogatóinak böngészőjében úgynevezett cookie-t tárolunk, amely lehetővé teszi a látogatók számára, hogy felismerje, hogy a Google hirdetési hálózathoz tartozó honlapokat nyitott meg. Ezeken az oldalakon a látogató számára olyan hirdetések jelennek meg, amelyek olyan tartalmakra vonatkoznak, amelyeket a látogató korábban nyitott meg és használják a Google remarketing funkcióját. Saját adatai szerint a Google ennek a folyamatnak a során nem gyűjt személyes adatokat. Ha azonban nem szeretné a Google remarketing funkciójának használatát, alapvetően deaktiválhatja, ha végrehajtja a megfelelő beállításokat az alábbi linken: http://www.google.com/settings/ads. Alternatív megoldásként deaktiválhatja a cookie-k használatát a hirdetési hálózatból kezdeményezett érdeklődési körnek megfelelő reklámhoz, ha követi az alábbi link utasításait http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

 

10. Google Adwords

Honlapunk használja a Google konverziókövetés funkcióját. Ha a Google által bekapcsolt hirdetésen keresztül jut el honlapunkra, a Google AdWords cookie-t helyez el a számítógépén. Konverziókövetés cookie kerül elhelyezésre, ha a felhasználó egy Google által bekapcsolt hirdetésre kattint. Ezek a cookie-k 30 nap után érvényüket vesztik és nem alkalmasan az egyéni azonosításra. Ha a felhasználó meglátogatja a honlapunk bizonyos oldalait és a cookie érvényességi ideje még nem járt le, mi és a Google felismerjük, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott és az oldalunkra továbbították. Minden egyes Google AdWords ügyfél különböző cookie-t kap. A cookie-k így nem követhetők az AdWords ügyfelek honlapjain keresztül. A konverzió cookie segítségével beszerzett információk a konverzió-statisztikák a konverziókövetés mellett döntő AdWords ügyfelek részére történő jelentéskészítésre alkalmasak. Az ügyfelek megismerik a felhasználók számát, akik a hirdetésükre kattintottak és egy konverziókövetés címkével ellátott oldalra továbbítottak. Nem kapnak azonban olyan információkat, amelyekkel azonosítható a felhasználó személye.
Ha nem szeretne részt venni a követésben, az ehhez szükséges cookie létrehozását elutasíthatja a böngésző beállításával, amely általánosan deaktiválja a cookie-k automatikus létrehozását vagy beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy a cookie-kat a „googleleadservices.com“ domain blokkolja.
Vegye figyelembe, hogy az Opt-out cookie-k nem törölhetők, amíg szeretné a mérési adatokat rögzíteni. Ha minden cookie-t törölt a böngészőben, ismételten létre kell hozni a mindenkori Opt-out cookie-t.

 

11. Adatvédelmi nyilatkozat a YouTube használatához

Honlapunk a Google által üzemeltetett YouTube lap pluginjait használja. Az oldalak üzemeltetője a YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ha meglátogatja az egyik YouTube pluginnal ellátott oldalunkat, létrejön a kapcsolat a YouTube szerverekkel. Ekkor a YouTube szervernek továbbítják, hogy melyik oldalunkat látogatták meg. Ha bejelentkezett a YouTube fiókjába, lehetővé teszi, hogy a YouTube közvetlenül hozzárendelje az Ön böngészési szokásait a személyes profiljához. Ez megakadályozhatja Önt abban, hogy kijelentkezzen a YouTube fiókjából. A felhasználói adatok kezelésére vonatkozó további információk a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában találhatók az alábbi linken: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

12. A Facebook és Google+ közösségi pluginok használata

A honlapunkon a Facebook és a Google+ közösségi hálózat úgynevezett közösségi pluginjait („pluginokat”) használjuk. Ezeket a szolgáltatásokat a Facebook Inc. és Google Inc. vállalatok („Szolgáltatók“) nyújtják. A Facebook-ot a Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook”) üzemelteti. A Google+ üzemeltetője a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). A pluginokat és formátumukat itt tekintjük át: http://developers.facebook.com/plugins ill. https://developers.google.com/+/plugins.
Ha egyik ilyen plugint tartalmazó internetes oldalunkat megnyitja, akkor böngészője közvetlen kapcsolatot hoz létre a Google vagy a Facebook szervereivel. A plugin tartamát az adott szolgáltató közvetlenül a böngészőjére továbbítja és beköti az oldalba. A plugin bekötésével a szolgáltatók arra vonatkozó információkat kapnak, hogy az Ön böngészője megnyitotta az egyik internetes oldalunkat, még akkor is, ha nincs profilja a megfelelő közösségi hálózatban vagy éppen nincs bejelentkezve. Ezeket az információkat (az IP címét is beleértve) a böngészője közvetlenül a mindenkori szolgáltató egyik szerverére továbbítja az USA-ba, és ott kerülnek tárolásra.
Ha be van jelentkezve az egyik közösségi hálózatba, a szolgáltatók közvetlenül hozzárendelhetik a honlapunkon tett látogatást a Facebook ill. Google+ profiljához. Ha a pluginokkal kapcsolatba lép, pl. a „Tetszik“ gombbal vagy működteti a „+1“ gombot, a megfelelő információ szintén közvetlenül a szolgáltatók egyik szerverére került továbbításra és ezen a szerveren kerül tárolásra. Az információk a közösségi hálózaton is közzétételre kerülnek és megjelenítik Önnek a kapcsolatokat.
Az adatgyűjtés célja és terjedelme, az adatok szolgáltatók általi további feldolgozása és felhasználása, az Ön erre vonatkozó jogok és a magánszféra védelme érdekében lehetséges beállítások a szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatójában találhatók.
A Facebook adatvédelmi tájékoztatója: http://www.facebook.com/policy.php
A Google adatvédelmi tájékoztatója: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
Ha nem szeretné, hogy a Google vagy a Facebook az adott közösségi hálózatban közvetlenül hozzárendelje az internetes megjelenésünk segítségével gyűjtött adatokat a profiljához, a honlapunk meglátogatása előtt ki kell jelentkezni a megfelelő hálózatból. A pluginok feltöltését kompletten megakadályozhatja a böngészőjéhez az Add-Ons funkció működtetésével, pl. a Facebook pluginokat a „Facebook Blocker“ segítségével (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

 

13. A Facebook remarketing használata

Ez a honlap használja a Facebook Inc. („Facebook“) „Custom Audiences“ remarketing funkcióját. Ez a funkció arra alkalmas, hogy a honlap látogatói számára megjelenítse a Facebook közösségi hálózat látogatása keretében az érdeklődésnek megfelelő hirdetéseket („Facebook-Ads“). Ehhez a honlapba beépítettük a Facebook remarketing címkét. Ennek a címkének a segítségével a honlap látogatásakor közvetlen kapcsolat kerül létrehozásra a Facebook szerverekkel. Ekkor a Facebook szerver részére továbbításra kerül, hogy Ön meglátogatta ezt az oldalt és Facebook hozzárendeli ezt az információt az Ön személyes Facebook felhasználói fiókjához. A Facebook általi adatgyűjtésre és adatfelhasználásra, az erre vonatkozó jogokra és magánszférájának védelmére vonatkozó lehetőségek a Facebook adatvédelmi tájékozatójában találhatók az alábbi linken: https://www.facebook.com/about/privacy.
Alternatív megoldásként deaktiválhatja a „Custom Audiences“ remarketing funkciót az alábbi linken: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Ehhez be kell jelentkezni a Facebookra.

 

Az adatvédelemi gyakorlatunk összhangban van az adatvédelemről szóló szövetségi törvény (BDSG) és az elektronikus médiáról szóló törvény (TMG) rendelkezéseivel.

Állapot: 2018.05.16.