Impressum

Kontakt:

AL-KO KOBER SIA
Čiekurkalna 2.līnija 75
1026 Rīga
Lettland 
Tel: +371 29 124 924 
Fax: +371 67 807 018
E-Mail: estonia@al-ko.lv
www.al-ko.com/ee​​

​Autoriõigused

AL-KO jätab endale kõik õigused tekstidele, piltidele, graafikale, helifailidele, animatsioonidele, mida on kasutatud veebilehe kujundamiseks. Need elemendid on kaitstud suurel määral autoriõiguste ja teiste kaitseseadustega. Osaliselt kuuluvad veebilehe kujunduses kasutatud elementide autoriõigused kolmandatele isikutele. AL-KO veebilehe sisu ei või ilma AL-KO Kober SE nõusolekuta ärilistel eesmärkidel kopeerida, täiendada, muuta ega teha ligipääsetavaks kolmandatele isikutele. Siit on välja arvatud failid, mida on AL-KO kodulehelt selgesõnaliselt lubatud alla laadida ja avalikustada.

Kaubamärgid

AL-KO veebilehel kasutatud sõnalised ja graafilised kaubamärgid on suuremalt jaolt kaitstud kaubamärgi õigustega. Eriti kehtib see logode, tootenimede ja tüübikirjelduste kohta.

Garantii puudumine, vastutuse välistamine

Kõik AL-KO veebilehed on koostatud võimalikult suure hoolikusega. Sellele vaatamata ei saa AL-KO tagada vigade puudumist ja sisalduva teabe täpsust. AL-KO välistab igasuguse vastutuse kahjude eest, mis tuleneb otseselt või kaudselt selle veebilehe kasutusest, kuni need ei põhine AL-KO või tema alltöövõtjate tahtlikel kavatsustel või raskel hooletusel. Failide alla laadimine ja isiklike andmete sisestamine toimub kasutaja enda vastutusel.