Kolofon

Udgiver:

GARDENTECH

AL-KO Ginge A/S
Godsbanegade 20 
DK-9700 Brønderslev
Fon: +45 98 82 10 00 
Fax: +45 98 82 54 54
salg@ginge.com
www.al-ko.com/dk

Copyright

AL-KO forbeholder sig alle rettigheder til tekster, billeder, grafik, lydfiler, animationer, der er brugt til at designe internetsiden. Disse elementer er i videst muligt omfang underlagt ophavsretten og andre love om beskyttelse. De elementer, der er brugt til designet, er også delvist underlagt tredjemands ophavsret. Indholdet på AL-KO's hjemmesider må ikke kopieres, distribueres, ændres eller gøres tilgængeligt for tredjemand til kommercielle formål uden tilladelse fra AL-KO KOBER SE. Undtaget herfra er filer, som AL-KO udtrykkeligt tilbyder til download eller offentliggørelse på hjemmesiderne.

Varemærker

Ord- og billedmærker på AL-KO's internetsider er for størstedelen varemærkeretligt beskyttede. Det gælder især for logoer, produktnavne og typebetegnelser.

Ingen garanti, ansvarsfraskrivelse

Alle AL-KO's internetsider er oprettet med størst mulig omhu. På trods af dette kan AL-KO ikke garantere for, at oplysningerne er fejlfrie og fuldstændigt nøjagtige. AL-KO udelukker ethvert ansvar for skader, der opstår direkte eller indirekte som følge af brugen af denne hjemmeside, såfremt disse ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra AL-KO's side eller fra de personer, der assisterer ved opfyldelse af retshandler. Download af filer og indtastning af personlige data sker på brugerens eget ansvar.