Vanding om sommeren
13.07.2018
Smart Gardening: Spar vand i haven
Smart Gardening: Spar vand i haven

Sådan gør du bedst brug af råstoffet vand

Især om sommeren er det vigtigt at vande havens blomster og planter tilstrækkeligt. Denne artikel afslører, hvordan du bedst udnytter vand i haven og dermed bidrager til at beskytte miljøet.

 

Spar vand

Regnvand er gratis og velegnet til vanding i haven. Regnvand er blødere end ledningsvand og derfor ideel til vanding af bede, planter og græsplæner. Med en regnvandstønde, en 1.000 liter IBC beholder eller en underjordisk regnvandstank kan du nemt opsamle regnvand. Anbring beholderen, hvor den kan tilsluttes et rør eller en rende, fx ved siden af garagen, ved skuret eller ved siden af huset. Lukkede beholdere forhindrer fordampning. En underjordisk tank beskytter mod alger i det opsamlede regnvand. For at gøre brug af regnvandet er en trykpumpe nyttig, for at pumpe vandet til det ønskede sted.

Den rigtige pumpe til ethvert formål

Vores pumpeekspert Martin Volk, produkt manager hos AL-KO Gardentech, ved nøjagtigt, hvilken type pumpe, der er bedst til formålet.

 

Mulige anvendelser af en trykpumpe

Trykpumper er ideelle til vanding af blomster, grønne områder, grøntsager og haver. De giver en lav strømningshastighed (3.200 til 6.000 l/t) sammenlignet med nedsænkbare pumper og opbygger et betydeligt højere tryk. De er derfor velegnede, hvor der er behov for et højt vandtryk fx haveslange, sprinkler, brusebad, toiletskyl o.lign. Ved pumpning af sandholdigt vand anbefales det at benytte en AL-KO Jet pumpe eller et AL-KO husvandværk og installere et filter på pumpens sugekobling.

 

Mulige anvendelser af en dykpumpe

Dykpumper er designet til at pumpe så meget vand som muligt (6.000 til 16.000 l/t) og er ekstremt nyttige ved tømning af oversvømmede kældre eller en dam. De opbygger ikke noget signifikant tryk (0,60 til 1,2 bar), så driften af en sprinkler er eksempelvis ikke mulig. Der skelnes mellem dykpumper til rent vand og urent vand. Sidstnævnte kan transportere urent vand med kornstørrelse op til 35 mm.

 

Særligt interessant: Dyk-trykpumper og dybbrøndspumper

Særlig interessant er dyk-trykpumper og dybbrøndspumper. Disse pumper kombinerer fordelene ved begge pumpetyper i én enhed: Relativ høj gennemstrømningshastighed og højt tryk. Specielt med de slanke dybbrøndspumper er en leveringshøjde på 60 m ikke ualmindelig. Pumperne er næsten vedligeholdelsesfrie, undtagen de benzindrevne modeller. Ved opbevaring om vinteren skal du sørge for, at der ikke er vand i pumpehuset.

 

Rigtig vanding

Det er vigtigt kun at vande, når det virkelig er nødvendigt. Det er mest effektivt at vande haven om morgenen og om aftenen, da det er på disse tidspunkter at mindst vand fordamper. Morgenvanding sikrer, at planterne overlever en varm sommerdag, mens aftenvanding fremmer regenerering natten over. Det er især vigtigt at bemærke ved vanding af plænen, hvor op til 90% af vandet fordamper ved middagstid. Vand derfor hellere sjældent og i stedet så intensivt, at vandet kan trænge ned til det dybere rodlag.

Hvis bedene eller køkkenhaven er tæt bevokset, og bladene fra de forskellige planter rører hinanden, skal du sikre dig, at vandet når jorden og planternes rødder. Planter absorberer fugt gennem rødderne. Hvis vandet først skal strømme over bladene, fordamper det i vid udstrækning og forårsager desuden forbrændinger på bladene på grund af brydningen af vanddråber.

For meget fugt på bladene kan fremme en svampeinfektion i planterne. Hvis du laver en fordybning i plantens rodnet og vander her, spredes vandet ikke over den utilplantede jord over et stort område, men trænger i stedet ind præcis, hvor det er mest nødvendigt.

Det skal også bemærkes, at planter, der vokser til cirka knæhøjde om sommeren, forbruger ca. 3 til 5 liter vand pr. m2 pr. dag om efteråret. Hvis det ikke regner, skal du vande selv. I tørre perioder er det tilstrækkeligt at vande haven ca. 1-2 gange om ugen, idet planterne kun bar brug for mere vand, når de udvikler blomster eller frugter.

 

Flere tips til vandbesparelse

Tæt på større prydplanter, der kræver meget vand, er det ofte hensigtsmæssigt at installere et lille vandreservoir. Det eneste du skal gøre er at grave en lerpotte ned i jorden, så det øverste stikker oven ud. Hver gang du vander, fylder du lerpotten med vand, og det vil gradvist sive ud i jorden til rødderne. Hvis du regelmæssigt arbejder jorden igennem med en hakke, kan det løse jord absorbere fugt bedre end hård jord, hvilket igen kan spare dig for vand.

Hvis du vil beplante, anbefaler vi, at du gør det i regnvejrsperioder, så du undgår at skulle vande intensivt bagefter. Når du vælger dine planter, skal du være opmærksom på klimaet og de jordbundsforhold, som de har brug for.

 

Og et sidste tip

Med moderne pumpesystemer fra AL-KO er du sikret en bekvem og økonomisk vandfordeling helt ud til det sidste hjørne af din ejendom. Du behøver kun at tilslutte haveslangen eller sprinklere. Mere information om AL-KO pumper findes her.