Sněžné frézy - jak si usnadnit úklid sněhu
01.12.2019
Sněžné frézy - jak na úklid sněhu

Když sníh zahalí celou zem do něžně bílé deky, vypadá to sice krásně, je to ale spojeno se spoustou práce. Ráno po probuzení to totiž znamená v prvé řadě: uklidit sníh. Přístup k domu, chodník, parkoviště nebo výjezdy je třeba této bílé nádhery zbavit. Přitom pomůže sněhová fréza.

Dva druhy sněhových fréz 

Sněhové frézy se dělí na dvě různé skupiny: jedno- a dvoustupňové.

U jednostupňové sněhové frézy se sníh v jednom kroku dostává na šnek a vyhazuje se přímo vyhazovacím kanálem. Tyto přístroje jsou díky tomu menší, praktičtější a mají menší hmotnost než dvoustupňové frézy. Konstrukce je navíc méně složitá, takže jsou levnější. Většinou jsou vybavené elektromotorem, který na rozdíl od přístrojů na benzín nevyžaduje údržbu. Vtahovací šnek zajišťuje vedle dopravy sněhu i pohon sněhové frézy. Na základě těchto vlastností je jednostupňová fréza ideální k použití na čištění chodníků, malých vjezdů do dvora a parkovišť od čerstvě napadaného sněhu.

 

 

Dvoustupňové sněhové frézy provádějí dva pracovní kroky: Tato metoda je výkonnější, takže se hodí na větší množství sněhu, příp. na těžký a zledovatělý sníh. Vyšší vtahovací výška a šířka záběru umožňují efektivní úklid velkých ploch. Dvoustupňové sněhové frézy jsou převážně vybavené benzínovým motorem. Řada benzínových motorů má elektrický startér. Ten umožňuje snadné nastartování motoru. Pohyb zajišťují poháněná kola, příp. pás, což podporuje vysokou výkonnost.

Ke sněhovým frézám AL-KO se dostanete tudy: AL-KO Sněhové frézy

Údržba a péče

Stejně jako je nutné udržovat benzínové motory sekaček, vyžaduje určitou péči i motor sněhové frézy. Benzín by se měl před uskladněním frézy vypustit a karburátor vyprázdnit tak, že se motor nechá dojet na poslední zbytky paliva. Benzín může po delším období (> 3 měsíce) houstnout.

Jednou za rok by se měl vyměnit olej a vzduchový filtr. To je nejlépe provést na konci zimy. Na konci následujícího podzimu, nejpozději v době, na kterou je ohlášený první sníh, je třeba doplnit benzín a olej a pokud možno frézu otestovat.

Povinnost uklízet sníh a sypat komunikace

Každý majitel pozemku má celý rok povinnost zajistit provozuschopnost komunikací, tj. je povinen zajistit, aby pohyb po jeho pozemku nebyl spojen s nebezpečím pro ostatní občany. Se zimou jsou spojená navíc nebezpečí jako sníh a náledí. Tato rizika musí majitelé pozemků eliminovat včasným úklidem sněhu a sypáním komunikací.

Tato povinnost platí sedm dní v týdnu. V pracovní dny stejně jako ve dny pracovního klidu a pracovního volna se musí chodníky natolik zbavit sněhu a náledí, aby se na nich mohly minout dvě osoby.

Další informace o sněhových frézách najdete na adrese: Sněhové frézy