Abeceda motorových pil - tipy k bezpečné práci s řetězovou pilou
01.10.2019
Tipy pro bezpečnou práci s motorovou pilou

Dnešním trendem je topit dřevem a palivové dříví si vlastnoručně opatřit v lese. Ale ani u jiných prací jako je uřezávání silnějších větví, vyřezávání rušivého křoví nebo kácení ztrouchnivělých stromů se člověk bez motorové pily neobejde. Práci s motorovou pilou je však třeba se naučit: Jak se správně startuje? Kde má člověk při řezání stát? A jak pilu udržovat a ošetřovat? Na co je třeba si dávat pozor, dozvíte se v naší malé abecedě motorových pil:

Natankování palivem

Před natankováním je bezpodmínečně nutné vypnout motor pily. Při doplňování paliva se nesmí kouřit a práce je třeba provádět v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně. Speciální plnicí nátrubky zabrání rozlití paliva. Důležité: Nakupujte hotové palivo, nemíchejte si je sami! Směs vydrží jen tři měsíce, zatímco hotové zvláštní palivo se dá uchovávat až deset let.

Startování motorové pily

Při startu se motorová pila vestoje buď sevře mezi stehna nebo se odstaví na zem a přidrží (čepel musí být volná). Spínač vedle zadní rukojeti je něco jako zapalovací zámek u auta. V poloze „1“ pila pracuje, v poloze „0“ je pila vypnutá. Navíc není startovací lanko určené ke škubání. U dobře nastavené moderní pily naskočí motor už po několika málo zatáhnutích startovacího lanka, nejpozději při třetím zatáhnutí.

Držení motorové pily

Ruce drží rukojeti tak, že palec vždy obepíná rukojeť (uzavřené uchopení). Motorovou pilu vždy držte oběma rukama! Motorová pila by se měla při řezání pokud možno podpírat (o kmen nebo o opěrný zub). Podepření zvyšuje bezpečnost a usnadňuje držení.

Postoj při řezání

Základní postavení při řezání motorovou pilou je třeba vždy zvolit tak, aby pokud možno nemohlo dojít ke ztrátě rovnováhy nárazem a tahem. Nohy jsou proto bočně a délkově posunuté. Levá noha se však nesmí umístit před linii přední rukojeti. Nedržte hlavu nad řetězem, příp. nad lištou, nýbrž bočně.

Pohon

Řetěz pily běží přes relativně malou, ale přímo poháněnou řetězovou kladku. Buben za řetězovou kladkou je orámovaný tahovým pásem, brzdou řetězu, která po aktivaci předního brzdného táhla sevře buben a bleskurychle jej zastaví.

Úprava napnutí řetězu

Mezi oběma přidržovacími čepy se schovává napínací šroub, s jehož pomocí se rovným šroubovákem řetěz napíná. K tomu je třeba nejprve mírně uvolnit obě matice. Řada pil je vybavena napínacím zařízením řetězu, k jehož obsluze není zapotřebí žádný nástroj.

Mazání lišty a řetězu

Vpředu na pile je nádrž s řetězovým olejem. Řezání bez řetězového oleje by vedlo velmi rychle ke zničení lišty i řetězu. Nezaměňujte tuto nádržku s nádrží na palivo. Profesionální pily jako solo od AL-KO Benzínové řetězové bývají vybavené automatickým mazáním řetězu a regulátorem k nastavení příslušného objemu mazacího řetězového oleje.

Výběr řetězů

Pro každou motorovou pilu, ke každému použití a na každou lištu existuje vhodný pilový řetěz. Společné mají jen strukturu z pravého řezacího článku (A), spojovacího článku (B), hnacího článku (C), spojovacího článku s nýty (D), levého řezacího článku (E) a pojistného hnacího článku (F). Ale už zuby se liší velikostí i geometrií. Zde je bezpodmínečně nutné obrátit se o radu na odborníka.

Ochrana proti prachu

Pod krycím víčkem vzadu na skříni je schovaná zapalovací svíčka a vzduchový filtr. Často jde o filtrační patronu vyrobenou z plsti, molitanu nebo dnes už i z plastu.

Transport

Při transportu motorové pily je třeba vypnout motor nebo zapnout brzdu řetězu. Na větší vzdálenosti je dále vhodné natáhnout přes lištu ochranu řetězu.

Správný ochranný oděv

Než se pustíte do práce, je ještě třeba se správně obléct. Předepsaná je ochrana zraku, sluchu, rukou a celých nohou. Na hlavu se hodí ochranná helma, která chrání před hlukem a odlétajícími větvemi a pilinami. Navíc je nutné při práci s motorovou pilou nosit ochranné kalhoty odolné vůči proříznutí se zesílenou ochranou nohou.

Čištění motorové pily

Motorovou pilu je třeba pravidelné čistit a zbavovat ji zaschlé, odolné špíny jako např. zbytků pryskyřice. Sejměte řetěz a očistěte mj. i žebra válce a vzduchový filtr. Po každé práci je nutné pilu očistit. Dle potřeby uvolněte řetěz a natáhněte přes lištu ochranu řetězu. Zvlášť důležitý je vždy optimálně nabroušený řetěz. To byste měli pomocí ostřicí sady k používanému řetězu dělat sami jen tehdy, jestliže jste se to naučili pod odborným vedením. Jednou denně očistěte vzduchový filtr vyklepáním nebo vymytím ve vodě s přídavkem prostředku na nádobí. Dodržuje-li se plán údržby uvedený návodu k obsluze, nemusíte si dělat se stavem své motorové pily žádné starosti.

Potřebujete-li ještě jednu motorovou pilu, najdete velký výběr elektrických, akumulátorových i benzínových motorových pil na adrese: AL-KO Benzínové řetězové pily i AL-KO Elektrické řetězové pily

Zdroj obrázků: www.gartenmagazin.net, solo od AL-KO řetězová pila v testu - model 656C, 11. října 2015.