Tiráž

Vydavatel / Osoby zodpovědné za obsah:

AL-KO Kober spol. s r.o.
Táborská silnice 2134
397 01 Písek

Kontakt:
Fon: (+420)577 454 342 
Fax: (+420)577 453 361
E-mail: info@al-ko.cz

www.al-ko.com/cz

Copyright

AL-KO si vyhrazuje všechna práva na texty, vyobrazení, grafiky, zvukové soubory a animace, které byly použity k vytvoření internetových stránek. Tyto prvky podléhají v maximální míře ochraně autorských práv a jiným ochranným zákonům. Prvky použité při tvorbě částečně podléhají také autorským právům třetích stran. Obsah internetových stránek AL-KO nesmí být bez souhlasu AL-KO Kober SE pro komerční účely kopírován, rozšiřován, měněn nebo poskytován třetím stranám. Z toho jsou vyjmuty soubory, které AL-KO na internetových stránkách výslovně nabízí ke stažení a zveřejnění.

Obchodní značky

Slovní a obrazové značky na internetových stránkách AL-KO jsou z velké části chráněny jako obchodní značky. To platí zvláště pro loga, názvy produktů a typová označení.

Bez záruky, vyloučení ručení

Všechny internetové stránky AL-KO byly vytvořeny s maximální pečlivostí. Přesto nemůže AL-KO zaručit bezchybnost a přesnost zde obsažených informací. AL-KO vylučuje jakékoli ručení za škody, které přímo nebo nepřímo vznikly použitím těchto internetových stránek, pokud nebyly zaviněny úmyslem nebo hrubou nedbalostí firmy AL-KO nebo jejích pověřenců. Stahování souborů a zadávání osobních dat provádí uživatel na vlastní nebezpečí.