Ochrana osobných údajov v spoločnosti AL-KO

AL-KO KOBER Slovakia Spol. S.R.O.
Horný dvor 2/1514
900 27 Bernolákovo
Slovensko
Fon: (+421)2/4599-4112
Fax: (+421)2/4564-8117
Mail: info@al-ko.sk

www.al-ko.com/sk

  • Ochrana osobných údajov

Tešíme sa vášmu záujmu o našu stránku. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. V nasledujúcom texte vás podrobne informujeme o zaobchádzaní s vašimi údajmi.

  • Zisťovanie, spracovanie a využívanie osobných údajov

Naše webové stránky môžete navštíviť i bez udania vašich osobných údajov. Ukladáme výhradne prístupové údaje bez identifikačných údajov napr. [názov vášho internetového poskytovateľa, webová stránka, z ktorej ste navštívili našu webovú stránku, alebo názov požadovaného súboru]. Tieto údaje sa vyhodnocujú výlučne na zlepšovanie našej ponuky a neumožňujú identifikáciu vašej osoby.

Osobné údaje sa zhromažďujú len vtedy, keď nám ich dobrovoľne poskytnete v rámci vašej objednávky tovaru alebo pri otvorení zákazníckeho účtu alebo registrácii pre náš informačný bulletin. Vami poskytnuté údaje používame bez vášho špeciálneho súhlasu výlučne na splnenie a realizáciu vašej objednávky. Kompletnou realizáciou zmluvy a úplným zaplatením kúpnej ceny sa vaše údaje zablokujú pre ďalšie používanie a po uplynutí daňovo a obchodno-právnych lehôt na archiváciu sa vymažú, pokiaľ ste s ich ďalším používaním výslovne nesúhlasili. Pri prihlásení k odberu informačného bulletinu sa vaša e-mailová adresa bude využívať na reklamné účely, kým sa z informačného bulletinu neodhlásite. Odhlásenie je možné kedykoľvek jednoduchým oznámením prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu onlineshop@al-ko.de alebo písomne na hore uvedenej adrese.

  • Používanie súborov cookies

Súbory cookies využívame preto, aby sme mohli prispôsobiť obsah našej webovej stránky vašim preferenciám a sprístupniť vám určité funkcie našich webových stránok. Ide pritom o malé textové súbory, ktoré sú prehliadačom ukladané vo vašom počítači. Niektoré z nami používaných súborov cookies sa po ukončení práce s prehliadačom, teda po jeho zatvorení, opäť vymažú (tzv. dočasné súbory cookies). Iné súbory cookies zostávajú vo vašom počítači a umožňujú nám a našim partnerským spoločnostiam, rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (trvalé súbory cookies).

Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli o používaní súborov cookies informovaní a aby ste mohli v jednotlivých prípadoch rozhodnúť o ich prijatí alebo aby ste ich prijatie mohli v určitých prípadoch alebo vo všeobecnosti vylúčiť. Pri neprijatí používania súborov cookies sa môže funkčnosť našej webovej stránky obmedziť.

  • Webová analýza pomocou služby Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analyzačnú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa tzv. „súbory cookies“, malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vygenerované prostredníctvom súboru cookie o vašom používaní webovej stránky sa spravidla prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy na tejto stránke sa IP adresa spoločnosťou Google ale ešte predtým skráti v niektorom členskom štáte Európskej únie alebo inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie celá IP adresa a skráti sa tam. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky používa spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie hlásení o aktivitách na webovej stránke a na ďalšie poskytovanie služieb spojených s používaním webovej stránky a používaním internetu voči prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa sprostredkovaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nespája si inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť pomocou príslušného nastavenia vášho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Okrem toho môžete zakázať evidenciu údajov vygenerovaných pomocou súborov cookie a údajov vzťahujúcich sa na používanie webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) v spoločnosti Google, ako aj spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google tým, že načítate pomocou nasledujúceho prepojenia dostupný doplnok prehliadača a nainštalujete ho:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

  • Poskytovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme zasielateľskej spoločnosti poverenej dodávkou, pokiaľ je to k dodaniu tovaru nevyhnutné. Na realizáciu platieb poskytujeme vaše platobné údaje peňažnému ústavu poverenému platbou.

  • Používanie sociálnych doplnkov na sociálnych sieťach Facebook a Google+

Na našej webovej stránke využívame tzv. sociálne doplnky („Plugins“) na sociálnych sieťach Facebook a Google+. Obe služby poskytujú spoločnosti Facebook Inc. a Google Inc. („poskytovatelia“). Službu Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Službu Google+ prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Prehľad o doplnkoch a ich vzhľade nájdete na: http://developers.facebook.com/plugins, príp. https://developers.google.com/+/plugins

Keď spustíte našu webovú stránku, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač automaticky nadviaže spojenie so servermi sociálnych sietí Google a Facebook. Poskytovateľ doplnku tak priamo prepojí obsah doplnku s vaším prehliadačom a stránkou. Prepojením doplnku dostane poskytovateľ informáciu, že si váš prehliadač načítal príslušnú stránku, aj ak na príslušnej sociálnej sieti nemáte založený profil alebo nie ste práve prihlásení. Túto informáciu (vrátane vašej IP adresy) odošle prehliadač priamo na server príslušného poskytovateľa do USA a tam ju uloží.

Ak ste na sociálnej sieti prihlásení, môžu poskytovatelia bezprostredne priradiť návštevu našej webovej stránky k vášmu profilu na službe Facebook, príp. Google+. Ak aktivujete doplnok, napríklad stlačíte tlačidlo „Páči sa mi“ alebo „+1“, takisto sa príslušná informácia prenesie a uloží na serveri poskytovateľa. Informácie sa okrem toho zverejnia na sociálnej sieti a zobrazia sa tam vašim kontaktom.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a využitie údajov poskytovateľmi, ako aj práva, ktoré sa toho týkajú, a možnosti nastavenia na ochranu súkromia nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov poskytovateľov.

Informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php
Informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google:
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.htmlhttp://www.google.co...
Ak nechcete, aby spoločnosti Google alebo Facebook priraďovali údaje zhromaždené na našej webovej stránke bezprostredne na vašom profile na príslušnej sociálnej sieti, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky z príslušných sietí odhlásiť. Načítanie doplnkov Plugin môžete zablokovať aj pomocou doplnkov Add-On pre váš prehliadač, napr. doplnky pre službu Facebook pomocou rozšírenia „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

  • Právo na informácie

Podľa Zákona o ochrane osobných údajov máte právo na bezplatné informácie o vašich osobných údajoch uložených na našich webových stránkach ako aj právo na opravu, zablokovanie či vymazanie týchto údajov.

  • Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov

V prípade otázok na zrušenie, spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov, pri informáciách, opravách, blokovaní alebo vymazaní údajov, ako aj odvolaní udelených súhlasov sa na nás obráťte na adrese:

datenschutz@al-ko.de alebo prostredníctvom hore uvedených kontaktov.

Súhlas s používaním údajov za účelom reklamy a výskumu trhu môžete kedykoľvek úplne alebo čiastočne odvolať. Vaše odvolanie súhlasu pošlite  prosím jednoducho emailom  na adresu datenschutz@al-ko.de.

Naša prax s ochranou osobných údajov je v súlade so Spolkovým zákonom o ochrane osobných údajov (BDSG), ako aj Telemediálnym zákonom (TMG).

Vaša AL-KO KOBER Slovakia Spol. S.R.O.
Stav: Apríl 2014