Ochrana dát

9. Ochrana dát

Veľmi si vážíme Vašu dôveru. Ochrane Vašich osobných údajov venujeme maximálnu pozornosť. Nížšie si Vás dovoľujeme podrobne informovať o spôsobe zaobchádzania s Vašimi osobnými dátami.

 

9.1 Zisťovanie, spracovávanie a využívánie osobných údajov

Naše webové stránky môžete navštíviť i bez udania Vašich osobných údajov. Ukladáme výhradne registračné údaje bez identifikačných údajov napr. [názov Vášho internetového poskytovateľa, webová stránka, z kterej ste navštívili našu webovú stránku alebo názov požadovaného súboru]. Tieto údaje využívame len na vylepšenie našich poskytovaných služieb a neumožňujú identifikáciu Vašej osoby.

 

Osobné údaje sú vyžadované v rámci procesu tvorenia objednávky alebo pri registrácii Vášho osobného zákaznického účtu či pri objednávání nášho Newsletteru. Tieto informácie nám poskytujete dobrovolne. Vámi udávané údaje používáme bez Vášho predchádzajúceho súhlasu výhradne k vybaveniu Vašej objednávky. Po úplnej realizácii objednávky vyplývajúcej z uzatvorenej kúpnej zmluvy na internete a po úplnom zaplatení kúpnej ceny sú Vaše osobné údaje zablokované pre ďalšie využitie a k ich vymazaniu dôjde po uplynutí daňovej a zákonnej lehoty pre uchovávanie týchto údajov, pokiaľ ste nedali výslovný súhlas k ďaľšiemu využitiu Vašich osobných dát. Pri prihlásení k odberu nášho Newslettera vyžadujeme Vašu emailovú adresu, ktorú ďaľej využívame k marketingovým účelom, a to to tej doby, pokiaľ túto službu zrušíte. Pokiaľ chcete zrušit zasielanie Newsletteru, zašlite prosím krátku správu prostredníctvom emailu na adresu info@al-ko.sk alebo poštou na vyššie uvedenú poštovú adresu.

 

9.2 Využívanie Cookies

Na našich webových stránkach používame cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré sú Vašim prehliadačom ukladané na Vašom počítači. Nástroje cookies využívame preto, aby sme mohli prispôsobiť obsah Vašim preferenciám a sprístupniť Vám určité funkcie našich webových stránok. Používame dva druhy súborov cookies - dočasné a trvalé. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sú po ukončení Vašej návštevy automaticky zmazané. Na niektorých miestach používame trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú uložené na zariadení užívateľa a ktoré nám alebo našim partnerom umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri opätovnom otvorení našej webovej stránky.

Vo Vašom prehlíadači si môžete nastaviť parametre pre užívanie súborov cookies. Môžete si tak zvoliť, či sa Vám objaví hlásenie o dostupnosti súborov cookies s tým, že sa môžete v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, či súbor príjmete alebo nie, prípadne môžete odmietnuť všetky cookies. V prípade odmietnutia cookies si Vás dovoľujeme upozorniť, že funkčnosť našich webových stránok môže byť omedzená.

 

9.3Webová analýza pomocou služby Google Analytics

Na našich webových stránkach je zaktivovaná webová analýza Google Analytics spoločnosti Google Inc. ("Google"). Služba Google Analytics použiva tzv. cookies, tzn. malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači. Pomocou tejto služby môžeme sledovať a analyzovať, ako využívate naše webové stránky. Informácie o využívaní webovej stránky vo forme cookies sa ukladajú na server společnosti Google v USA. V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke bude vaša IP adresa spoločností Google skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je na server Google v USA prenášaná úplna IP adresa a tam skrátená. Z poverenia prevádzkovateľa týchto webových stránek bude Google tieto informácie zhromažďovať k vyhodnoteniu používania aktivít na webových stránkách a k poskytovaniu ďaľších služieb súvisejúcich s používaním webových stránok a internetu voči prevádzkovateľovi webových stránok. IP adresa oznámená Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude spájaná s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookies možno zabrániť pomocou prííslušného nastavenia softwaru Vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nebude možné plnohodnotne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Zhromažďovanie údajov vytvorených cez súbor cookie alebo vzťahujúcich sa k Vášmu používaniu webových stránok (vrátane Vašej IP adresy) spoločností Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou možno zabrániť stiahnutím a inštaláciou pluginu do prehlaidača, který je k dispozícii na následujícom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

9.4 Odovzdávanie osobných dát

Vaše osobné data odovzdávame len našim zmluvným distribučným partnerom za účelom dodania objednaného tovaru. Pri platbe v našom e-shope odovzdávame dáta o platbe spracovateľskej banke.

9.5 Využívanie sociálnych pluginov na sociálnych sieťach Facebook a Google+

Na našich webových stránkach využívame tvz. sociálne pluginy na sociálnych sieťach Facebook a Google+. Obe služby poskytuje spoločnosť Facebook Inc. ( Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") a Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), daľej označovaní ako "Poskytovatelia". Viac informácíí a prehľad o použitých sociálnych pluginoch a ich vzhľadu nájdete tu: http://developers.facebook.com/plugins bzw. https://developers.google.com/+/plugins

Pokiaľ spustíte našu webovú stránku, ktorá obsahuje sociálny plugin, potom Váš prehliadač automaticky naviaže spojenie so servermi sociálnych sietí Google a Facebook. Poskytovateľ sociálneho pluginu tak priamo prepojí obsah webovej stránky vo Vašom prehliadači na sociálnej sieti, a to aj v prípade, pokiaľ na danej sociálnej sieti nemáte založený profil alebo ste sa neprihlásili. Túto informáciu (vrátane Vašej IP adresy) Váš prehliadač automaticky odošle a uloží na server poskytovateľa sociálnej siete v USA.

Ak ste príhlásený na niektorej zo sociálnych sietí, tak môže poskytovateľ bezprostredne prepojiť našu webovú stránku s Vaším profilom na Facebooku, príp.na Google+. Napr. pokiaľ aktivujete tlačítka "To sa mi páči" alebo "+1", tak bude táto informácia opät odoslaná a uložená na server poskytovateľa tejto služby.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ich ďaľšie spracovanie a použitie poskytovateľom, ako aj súvisejúce práva a možnosti k nastaveniu ochrany súkromia nájdete v pokynoch na ochranu dát príslušného poskytovateľa.

Pokyny na ochranu dát spoločnosti Facebook
http://www.facebook.com/policy.php
Pokyny na ochranu dát spoločnosti Google Google:
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
(http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

9.6 Využívanie pluginov Addthis
Táto webová stránka obsahuje pluginy „Addthis“,ktoré Vám umožňujú pridávať záložky a doporučovanie, príp.zdieľanie zajímavých obsahov z webu. Behom použitia „Addthis“ dôjde k aktivácii cookies. Pritom dochádzaí ku generovaniu dát (napr. čas použitia, jazyk prehliadača), ktoré sa odosielajú do spoločnosti AddThis LLC v USA, kde sa i spracovávajú. Tieto zhromaždené dáta sa taktiež používajú na vytvorenie užívateľských účtov. Bližšie informácie ku spracovaniu dát nájdete na www.addthis.com/privacy. Na tejto webovej stránke sa môžete informovať predovšetkým o typ spracovávaných dát a účelu ich využitia. Naša spoločnosť tieto informácie ďálej nespracováva. Použitím tlačítka „Addthis“ prehlasujete, že súhlasíte so spracováním dát spoločnosťou AddThis LLC v rozsahu popísanom na  www.addthis.com/privacy . Na tejto webovej stránke sa môžete informovať predovšetkým o typ spracovávaných dát a účelu ich využitia. Naša spoločnosť tieto informácie ďálej nespracováva. Použitím tlačítka „Addthis“ prehlasujete, že súhlasíte so spracováním dát spoločnosťou AddThis LLC v rozsahu popísanom na Pokiaľ nesúhlasíte so zberom a spracovaním Vašich dát, môžete využívanie dát kedykoľvek zakázať aplikáciou „Opt Out Cookies“, spoločnosti AddThis LLC. viď. vyššie uvedená webová stránka "Opt Out Cookies"spoločnosti AddThis LLC. AddThis LLC.http://www.addthis.com/privacy/opt-out

 

9.7 Právo na informácie

Podľa Zákona o ochrane osobných údajov máte právo na bezplatnú informáciu o Vašich osobných údajoch uložených na našich webových stránkach ako aj právo na zdôvodnenie, zablokovanie či vymazanie týchto údajov.

 

9.8 Kontaktný údaj pre ochranu osobných údajov

V prípade dotazov týkajúcich sa zisťovania, spracovania a využívania Vašich osobných údajov, zdôvodnenia, zablokovania či vymazania Vašich dotazov ako aj odvolania doposiaľ udelených súhlasov sa obráťte na:

datenschutz@al-ko.de