Redaktionsruta

Utgivare:

FORDONSTEKNIK

AL-KO KOBER AB
Box 9088
SE-400 92 GÖTEBORG
Telefon: 031-57 82 80 
Telefax: 031-57 45 63
E-mail: question@al-ko.se
www.al-ko.com/se

Copyright

AL-KO förbehåller sig alla rättigheter till texter, bilder, grafik, ljudfiler, illustrationer som har använts för visning av Internet-sidorna. Dessa element skyddas i vidaste omfattning av upphovsrättslagen och andra skyddslagar. Delvis omfattas de också av upphovsrättslagen för tredje part. Innehållet i AL-KO webbplatser får inte kopieras, distribueras, ändras eller överföras till andra webbplatser utan skriftligt tillstånd från AL-KO Kober SE. Detta omfattar inte filer på webbplatsen som uttryckligen erbjuds av AL-KO för att laddas ned och publiceras.

Varumärken

Ord- och bildsymboler på AL-KO:s Internet-sidor har till största delen varumärkesskydd. Detta gäller särskilt för logotyper, produktnamn och typbeteckningar.

Ingen garanti, ansvarsfriskrivning

Samtliga sidor på AL-KO:s webbplats har sammanställts med största noggrannhet. Ändå kan inte AL-KO garantera för felfrihet och noggrannhet i alla förekommande uppgifter. AL-KO frånsäger sig allt ansvar för skador som uppstår direkt eller indirekt genom användning av denna webbplats, såvida skadorna inte uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har orsakats av AL-KO eller personal som agerar på uppdrag av AL-KO. Nedladdning av filer eller inmatning av personuppgifter sker på användarens egen risk.