Impressum

Utgiver:

Tilhengerkomponenter Og Amc-chassis
AL-KO kjøretøyprodukter representeres i Norge av

AL-KO KOBER AB
Box 9088
SE-400 92 GÖTEBORG

​Telefon: +46 3157 82 80 
Telefax: +46 3157 45 63
E-mail: question@al-ko.se

​AL-KO tilbehør selges av grossister og caravanforhandlere over hele Norge

Hage og Hobby

AL-KO Ginge A/S
Godsbanegade 20
DK-9700 Brønderselv

Telefon: +47 64 86 25 50  
Telefax: +47 64 86 25 54
E-mail: gh@ginge.com

www.al-ko.com/no

 

Copyright

AL-KO innehar alle rettigheter til tekst, bilder, grafikk, lydfiler og animasjoner som er brukt på disse nettsidene. Disse elementene er beskyttet av opphavsrettslovgivningen og andre vernelover. Til dels kan tredjeparter ha opphavsrett til elementer som er brukt. Innholdet på nettsidene til AL-KO kan ikke kopieres, utbres, endres eller gjøre tilgjengelig for tredjeperson for kommersielle formål uten samtykke fra AL-KO Kober SE. Unntatt fra dette er filer som AL-KO uttrykkelig tilbyr til nedlasting og publisering på nettsidene.

Varemerke

Betegnelser og varemerker på internettsidene til AL-KO er stort sett varemerkebeskyttet. Dette gjelder spesielt for logoer, produktnavn og typebetegnelser.

Ingen garanti, ansvarsfraskrivelse

Alle Internettsidene til AL-KO er laget med størst mulig omhu. AL-KO kan likevel ikke garantere at informasjonen på sidene ikke inneholder feil og unøyaktigheter. AL-KO fraskriver seg ethvert ansvar for skader som oppstår direkte eller indirekte fra bruk av disse nettsidene, i den grad disse ikke skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra AL-KOs eller deres medarbeideres side. Nedlasting av filer og angivelse av personlig informasjon skjer på brukerens eget ansvar.