Impressum

Uitgever / Inhoudelijk verantwoordelijk:

AL-KO Kober B.V.
Diamantstraat 33
7554 TA  Hengelo

Contact:
Telefoon: (+31) (0) 74 – 255 99 55
Fax: (+31) (0) 74 - 242 56 15
E-mail: info@al-ko.de
www.al-ko.com/nl

Particulieren neemt u svp contact op met uw dealer. Deze dealers kunt u vinden via de link Service Locater

AL-KO LUCHTTECHNIEK BV
Dwazziewegen 24 
9301 ZR Roden 
Tel:  (050) 317 13 17 
Fax:  (050) 317 13 10
E-mail: mail@alkonl.com
 

Tuin & Hobby:
O. de Leeuw Groentechniek 
Hoopjesweg 48 
8501 DC Hattem
Tel: 038 4446160
info@odeleeuwgroentechniek.nl
www.odeleeuwgroentechniek.nl

Hier vindt u onze algemene inkoop - en leveringsvoorwaarden

​Copyright

AL-KO behoudt zich het recht voor op teksten, foto's, grafieken, geluidsbestanden en animaties die voor het ontwerp van de website zijn gebruikt. Deze elementen zijn grotendeels beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deels vallen de voor het ontwerp gebruikte elementen ook onder het auteursrecht van derden. De inhoud van de AL-KO-website mag zonder toestemming van AL-KO Kober SE niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Hiervan uitgezonderd zijn bestanden die door AL-KO op de website uitdrukkelijk als download en voor publicatie worden aangeboden.

Handelsmerken

​De woord- en beeldmerken op de AL-KO-website zijn grotendeels beschermd op grond van het merkenrecht. Dit geldt met name voor logo's, productnamen en typeaanduidingen.

Geen garantie, uitsluiting van aansprakelijkheid

De inhoud van de AL-KO-website werd met de grootste zorg samengesteld. Toch kan AL-KO niet instaan ​​voor de juistheid en nauwkeurigheid van de informatie op de website. AL-KO aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, behoudens in het geval van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de kant van AL-KO. Het downloaden van bestanden en het invoeren van persoonlijke gegevens geschiedt op eigen risico van de gebruiker.